De derde van een serie maandelijkse columns van Frits Suer. Hierin legt hij uit, dat de politiek in feite alles beslist en dat het onverstandig is de politiek te negeren.

Geen interesse in politiek ? Hoe dom kan je zijn.

Het was in februari van dit jaar, bij één van de vele talkshows op TV, dat de alom bekende sportpresentator Jack van Gelder desgevraagd zei dat hij klaar was met de politiek en er geen interesse meer in had. Ik dacht: hoe dom kan je zijn. Ik had dat niet van Jack verwacht omdat ik hem ken als een aimabel, sociaal en altijd goed geïnformeerd journalist. De ook aan die tafel zittende Femke Halsema reageerde meteen en wees hem er op dat hij met zijn naam en zijn podium zich niet kan veroorloven zoiets te zeggen. Ik was het met haar eens.
Ik heb zelf ervaren dat de politiek eigenlijk over bijna alles gaat en over alles beslist. Die ervaring gaat terug tot de periode 1990-2005 in Den Haag. Namens het bedrijfsleven maakte ik deel uit van diverse Haagse commissies, waaronder één voor de stimulering van het Toerisme in Den Haag en één die de Adviesraad voor de Sport ging heten. De Stichting Haags Toerisme werd geleid door Hans van de Weg, iemand met groot aanzien en statuur in Den Haag. Iemand die ook gelden uit de Haagse samenleving kon genereren. Zo dacht hij ook de gelden te kunnen werven om het ook toen  kwakkelende ADO Den Haag naar een hoger nivo te tillen. Ik was daar tegen, maar Hans zette door en organiseerde een actie om ADO Den Haag te redden. Het resultaat was net iets meer dan 100.000  gulden, precies voldoende om een half linkerbeen van een matige spits te kopen.

Hekel

Ik wees Hans van de Weg er op dat, om ADO hogerop te krijgen, dermate grote bedragen nodig waren dat alleen de politiek zoiets kon ophoesten. Maar Hans had een extreme hekel aan politiek en de politici. Dus daar dacht hij niet over. Maar in de Stichting had ik een paar maatjes,  waaronder oud ADO-voorzitter en plaatselijk CDA-fractievoorzitter: Pieter den Dulk, verder ondernemer en ADO-liefhebber Ton Smits, en de bij ADO zeer betrokken spelersmakelaar Rob Jansen. Rob stond op het standpunt dat een nieuw stadion ADO meer inkomsten zou opleveren. Maar ik vond dat de charme van het ADO-complex Zuiderpark was, dat het midden in een grote woonwijk lag. Maar sowieso kon ik, bij het betreden van het Zuiderpark, om diverse redenen enig sentiment nooit onderdrukken.

We waren het dus eens over het erbij betrekken van de politiek, maar niet over een oplossing van het probleem. Totdat de toenmalige wethouder van Stedelijke Ontwikkeling (Den Haag had net Ypenburg geannexeerd) Peter Noordanus van onze discussie hoorde. Noordanus, een echte houwdegen, zag meteen een oplossing voor een ander probleem, namelijk de verplaatsing van de prestigieuze Academie voor Lichamelijke Opvoeding aan de Laan van Poot.

Masseren

Met onverwachte takt begon hij ons te masseren. “Als jullie voor ADO Den Haag een nieuw stadion willen, heb ik wel geld en ruimte. Maar dan moet de club wel het Zuiderpark verlaten en naar het Prins Clausplein gaan. Vervolgens kregen we een college over de voordelen van de nieuwe plek: naast de rijkswegen A 4 en A 12, met snelle afvoer van het publiek en veel parkeerruimte en comfort in de nieuwe accommodatie. Dat alles kon betaald worden als de Sportacademie zou verhuizen naar het Zuiderpark en de vrijgekomen ruimte aan de Laan van Poot (een schitterend terrein in de duinen) mocht worden verkocht voor luxe woningbouw. Iedereen blij. Wij verbonden er nog wel de voorwaarde aan dat voor de nieuw te bouwen Academie een top

architect zou worden aangetrokken. Zo geschiedde.

Sinds die tijd is de Haagse overheid zwaar betrokken bij ADO. Burgemeester en sportwethouder kregen stevige functies en het is daardoor ook nu nog niet voor te stellen dat de gemeente  ADO Den Haag laat vallen. Maar het is niet de enige voetbalclub die door de politiek overeind wordt gehouden. Dankzij een miljoenendeal met de gemeente Eindhoven kan PSV op dit hoge niveau verder. FC Utrecht en FC Twente werden door de lokale overheid gered, maar ook het een klasse lager spelend FC Cambuur. En straks draagt ook Rotterdam met miljoenen bij aan de bouw van een nieuw stadion.  En dat is nog maar sport. Een leuke bijzaak in het leven. En dan hebben we het niets eens over de grote zaken in de politiek.

Onverschillig

Zo vertelde mijn bbA-partijgenote Jacqueline Höcker me onlangs dat ook velen in de Zorg onverschillig staan tegenover de politiek. Die desinteresse wordt weer gestimuleerd door de ervaring dat – aan de andere kant – heel wat politici geen idee hebben wat er zoal mis is in Zorg en Welzijn, en dat zij ook geen belangstelling hebben voor wat zich in de wijken en op straat afspeelt.
Maar juist daarom moet men – in dit geval in de Zorg – alles doen om politici voor hun problemen te interesseren en iedere kans op invloed, hoe klein dan ook, benutten. In eigen belang, want daar komt immers het grote geld vandaan.
Dus ga stemmen. Tegen hen die thuisblijven zeg ik: Hoe dom kan je zijn….

F.S.                                             Amstelveen, maart 2017

Alleen grote bek helpt lijn 51

Voor de maand februari een nieuwe column van Frits Suer.  Ditmaal ergert hij zich aan de problemen rondom de trams 5 en 51. Hij vindt de oplossing heel gemakkelijk
Lees verder ...


Ik was  het grootste deel van januari in Spanje. In een appartement vlak naast een stipt op tijd  en geluidloos rijdende metro tussen Fuengirola en Malaga.  Een luxe metro, met stoelen waar je ruim in kon zitten. Onvergelijkbaar met de speelgoed veewagentjes die tussen Amstelveen en Amsterdam hobbelen onder de naam lijn 51.  Ik las dat  er weer zoveel storingen waren geweest dat nieuw overleg tussen Amstelveen en het Amsterdamse GVB  nodig werd geacht.  In het Nieuwsblad stond dat  het GVB de klachten uit Amstelveen serieus nam.  Nou vergeet het maar.

Het GVB heeft maling aan Amstelveen. Dat bleek al eerder toen  er in de Regioraad en in de Amstelveense gemeenteraad nog werd uitgegaan dat Amstelveen een rechtstreekse verbinding met het Centraal Station behield via lijn 5. Op het moment dat dit voor vaststaand werd aangenomen (en werd gepubliceerd)  had het GVB al lang besloten dat in de toekomst lijn 5 helemaal niet naar het CS zou gaan, maar naar  de Westergasfabriek of zoiets.  Dat overleg met  wethouder Brandes over lijn 51 werd alleen gehouden om Amstelveen  met toch niet na te komen toezeggingen  weer even koest te houden.
Arrogant

Dat kan je arrogant noemen en dat is ook zo, maar arrogantie is een niet weg te werken kwaal van Amsterdam. Daar ziet men alles wat buiten de “Ringdijk” ligt als ontwikkelingsgebied, of op zijn minst als onbelangrijk.  Hooguit was men bereid  na de bebouwing van Buitenveldert die grens een beetje  op te trekken tot de Kalfsjeslaan. Dat zal ook de reden zijn dat een klacht van mij  over het niet rijden van de lijnen 5 en 51 op een zaterdag in november nooit beantwoord werd. 
In Amstelveen is men wat aardiger voor elkaar dan in de hoofdstad en dat zie je ook terug in onze Gemeenteraad. Stuk voor stuk aardige wellevende mensen, die hun eventuele kritiek op elkaars standpunten  in keurig nette zinnen uitspreken,  eventueel vervat in even keurige moties. Omgangsvormen in de Raad zijn  hier nog een groot goed en daar mogen we blij om zijn. Maar het heeft ook het nadeel, dat je door een grote bek wel eens weggezet kan worden. 
En dat is precies wat er gebeurt.  Ik denk niet dat onze beschaafde  Jeroen Brandes  in het overleg de GVB-directie een hengst voor de kop heeft gegeven. Toch is het enige wat nog een beetje indruk maakt op het GVB :  een nog grotere bek.  Het is misschien tegen de natuur in van de wethouder,  maar het zal toch moeten. Er komen namelijk nog heel  wat momenten dat  51 en 5 niet zullen rijden. 

Oplossing gemakkelijk
Eigenlijk is de oplossing gemakkelijk.  Lijn 51 is een van de weinige tramlijnen waar naast  de meeste  tramhaltes alternatieve bushaltes zijn. Een bus kan  bijna het hele traject vlak naast de trambaan rijden. Omdat de storingen dagelijks zijn moet Amstelveen eisen dat er bij het beginpunt altijd een paar bussen klaar staan om de vervoersplicht over te nemen.  Daarvoor moet men on-Amstelveens maar even een heel grote bek opzetten om het GVB het liegen, bedriegen en misleiden af te leren.
Overigens gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat  Amstelveen ook  schuld heeft aan het  kwetsbare materiaal van lijn 51. Bij de  voorbereidingen van de tramlijnen  stelde Amstelveen  technisch  bijna   onmogelijke eisen, die het GVB  om de lieve vrede te bewaren maar  inwilligde en dat had het GVB  nou net niet moeten doen.  Een van die eisen was: geen kringlijn als eindpunt, maar een  minder ruimte kostend kopstation.  Anders kostte dat zeven parkeerplaatsen extra.  Dat de tramstellen daarmee veel duurder werden maakte Amstelveen niet uit.  Dat was ook weer erg benepen van ……..   Vul de partij zelf maar in.

F.S.                                         Amstelveen, januari 2017


----------------------------------------------


Amstelveen, de A9 en het Groene Loopveld 


Toen in de zomer van 2009 bekend werd dat het Rijk de A9 flink wilde verbreden, reageerde Burgerbelangen Amstelveen (bbA) opvallend alert door twee maanden later al een kant en klaar plan  te presenteren voor een ondertunneling van een verbrede A9. Het plan was vervat in een luxe brochure met bijbehorende CD en had de titel “Het groene Loopveld”. De reacties  waren lovend. Men had kennelijk, voor wat toen nog als een protestpartij werd gezien, een dergelijke constructieve opzet niet verwacht.

De 100 miljoen die Amstelveen dan op tafel moest leggen zou gedekt kunnen worden door beperkte huizenbouw op de vrijkomende ruimte. Het bbA-idee behelsde een combinatie van hoogwaardig bouwen en groen met waterpartijen. “Groen gebonden woningen” moesten de leidraad vormen voor de bebouwing. Het zou Amstelveen zuid met noord verbinden, waar nog steeds, dankzij de A9, over een tweedeling kon worden gesproken. 

Veiligheidseisen
Maar in de jaren er na veranderde er nogal wat, bijvoorbeeld de veiligheidseisen voor tunnels. Alleen al die eisen werden per dag duurder. En toen puntje bij paaltje kwam bleek dat de constructie die het Rijk in gedachten had helemaal niet op bebouwing was berekend. Dan zou die constructie extra  versterkt en beveiligd moeten worden. Dat zou nog eens 40 miljoen extra kosten. In totaal dus 140 miljoen voor rekening van Amstelveen. Financieel onhaalbaar. Amstelveen had al eens een zeperd gehad met de Iceland leningen.

Hoe dan verder? Uiteindelijk kwam Amstelveen met Rijkswaterstaat en de minister van Verkeer  overeen dat er twee overkappingen zouden worden aangelegd van ieder 249 meter (vanaf 250 meter moeten er dure veiligheidssystemen worden aangelegd), alsmede tussen die delen nog een fietsbrug.  De bijdrage van Amstelveen voor het nieuwe A9 traject werd, inclusief de twee tunnels, bepaald op 40 miljoen. 

Belangenverenigingen
De bewoners langs de A9, verenigd in de Belangenvereniging Meander Bewoners en A9 tunnelvisie, stellen nu alles in het werk om de ondertunneling compleet te maken, van het Oude dorp tot aan de oprit Burgemeester Boersweg. Ook bbA heeft een gesprek gehad met de belangenverenigingen. De stelling van de bewoners is dat zich een unieke kans voordoet om de twee delen van Amstelveen te verenigen en om een nieuwe ruimte te creëren, waarop o.a. de sportvelden van het KKC kunnen worden aangelegd.  De belangenverenigingen vinden dat Amstelveen die kans moet benutten, omdat men anders de komende 50 jaar nog steeds met een tweedeling van de stad zit, met een milieuvervuilende rijksweg en met het risico van waardedaling van de woningen langs de A9.
Maar als Amstelveen nu 100 miljoen of meer in de A9 investeert, dan is de gemeentekas meteen leeg en kan men zich in de komende 20 jaar geen enkele extra uitgave meer veroorloven of tegenvallers het hoofd te bieden. Daar tegenover stellen de belangenverenigingen dat met de huidige lage rente aflossing niet veel kost en dat het mogelijk moet zijn met het Rijk een regeling te treffen over een langzame terugbetaling van een eventueel geleend bedrag. Al meteen tijdens de ontmoeting met de Belangenvereniging Meander Bewoners liet onze fractie weten bereid te zijn te kijken naar mogelijke verbeteringen, zoals het verbreden van de geplande fietsbrug tot een soort overkapping. Maar niet ten koste van nieuwe financiële risico’s.

Geen schulden maken
Zie hier het dilemma waar bbA mee worstelt. De belangenverenigingen hebben wel degelijk een punt, maar mag je als gemeente je daarvoor zo in de schulden steken?  BbA is altijd tegen het uitgeven van meer geld dan er binnenkomt geweest. Maar de stelling dat je hiermee investeert in de toekomst van Amstelveen poets je niet zomaar weg. Aan de andere kant: ik heb zo mijn twijfels over het opheffen van die tweedeling. Dat werd over de A2-tunnel bij Utrecht ook gezegd. Welnu op die tunnel zijn nieuwe wegen aangelegd, een paar bedrijfsgebouwen neergezet en er groeit wat onkruid.  Naargeestiger kan het niet. En het milieuargument? Over de Maastricht-tunnel heb ik gelezen dat de bewoners zich grote zorgen maken over de CO2 uitstoot aan beide tunneleinden. Ook heb ik mijn twijfels over de noodzaak tot verbreding, want uitgerekend het stuk door de Amstelveense bebouwing is niet de oorzaak van files, maar de aansluitingen op de A2 en A4 en misschien nog de oprit bij de Burgemeester Boersweg.
Voor bbA een geweldig dilemma en voor de belangenverenigingen de ervaring dat gelijk hebben iets anders is dan gelijk krijgen.

Amstelveen, 1 januari 2017                            
Frits Suer