Een beetje voorrang voor starters

Hoewel er een dringende behoefte is aan veel meer woningen, geven rapporten aan dat in Amstelveen met heel veel goede wil nog ruimte voor zo’n 5000 woningen is. Meer kan echt niet, of het groen en de plantsoenen zouden plaats moeten maken voor stenen en beton. Maar als Burgerbelangen Amstelveen willen we dat niet. We weten maar al te goed dat juist groen en ruimte Amstelveen maken tot een van de aantrekkelijkste gemeenten in ons land. Eigenschappen die ook voor nieuwe en jonge Amstelveners juist een reden zijn geweest om hier te komen wonen. Maar die eigenschappen kosten wel geld en het betekent dat de huizen in Amstelveen aan de dure kant zijn en voor jonge paartjes vaak onbereikbaar.

Het gevaar hiervan is dat Amstelveen een stad wordt voor hier werkende buitenlanders, die de hoge huren door hun zaak laten betalen, en voor de oudere Amstelveense middenklasse en hoger. Kinderen van de oorspronkelijke Amstelveners krijgen geen kans meer. Toch wel, alleen er is veel veranderd sinds ik in 1964, als economisch aan deze gemeente gebonden journalist, op het bureau huisvesting van toenmalig directeur de heer Heitmeijer om een flat vroeg. Nu bestaat dat argument niet meer, omdat in die zin Amstelveen niet meer bestaat. Vanuit die economische gebondenheid is de grens van Amstelveen opgetrokken tot de regio Amsterdam. Als je nu om woonruimte vraagt moet je kiezen uit het aanbod in die regio, dus in Hoofddorp, Badhoevedorp, Purmerend en ook in Amstelveen, alleen is die laatste plaats nu bijna vol.

Gevaar

Het gevaar is dat er over enkele jaren in Amstelveen alleen nog expats wonen, die hun werk in en om Schiphol hebben, en uit de vergrijzende groep inwoners, die al meer dan 20 jaar hier woont. Om een beetje leuk en opwindend te blijven heeft Amstelveen meer jonge inwoners nodig: de starters. Jonge mensen brengen leven, inspiratie en initiatief. En omzet voor de middenstand. Alle politieke partijen zijn het erover eens dat daar gauw ruimte voor moet komen. Het moeten ook relatief goedkope woningen zijn en om die te verwezenlijken is creativiteit nodig. Bijvoorbeeld door de leegstaande en verouderde bedrijfsruimten om te bouwen tot of te vervangen door woningen. Burgerbelangen Amstelveen pleit daarvoor.

Wat mij betreft zie ik een geweldige kans in het ombouwen van het armoedige bedrijventerrein De Maalderij achter café De Manen in Bovenkerk. Dit terrein staat een leuke verbinding tussen de Noorddammerlaan en de nieuwbouw in de weg. Woningbouw daar maakt Bovenkerk nog aantrekkelijker en zal het karakteristieke beeld van Bovenkerk niet schaden.

Rijkelijk veel

Ik vind overigens 5000 nieuwe woningen rijkelijk veel. Anderen willen nog meer. Maar nog meer woningen is geen oplossing, want de aantrekkingskracht van het huidige Amstelveen is zo groot dat bijna iedereen er wel wil wonen. En dat kan nu eenmaal niet. Het duurt niet lang meer of we moeten echt zeggen: het is vol, meer kan er niet bij. Ik wil hierbij wel vaststellen dat meer huizen niet alleen nodig zijn vanwege de bevolkingsgroei, maar ook door onze “verluxing”. Ik neem me zelf maar. Vroeger woonden we met zijn vijven op een vierkamer etage. Was knap luxe voor die tijd. Nu met zijn tweeën in een vijf kamer flat. De “gewone” Nederlander wil steeds meer vierkante woonmeters. Voeg daarbij de talrijke Amstelveners, die ook nog eens een paar maanden per jaar in zonniger oorden vertoeven en het is duidelijk dat de bewoning per huis heel wat minder intensief is geworden dan pak weg veertig jaar geleden.

Amstelveen, oktober 2017 Frits Suèr

Meer over:

Word donateur