Jagershuis zal wel blijven

Jagershuis zal wel blijven

Is het Jagershuis aan de Amstel in gevaar ? Ik denk dat het wel meevalt. Nadat eerst D’66 al zijn ongerustheid had uitgesproken over plannen van de nieuwe eigenaar om op die plek een aantal woningen te bouwen, heeft wethouder Raat (Welstand) al laten weten dat ook en nieuw plan welstandtechnisch in de omgeving moet passen om het historisch waardevolle dorpsgezicht te behouden. Bovendien moet het dan een plan worden dat door de omwonenden wordt gedragen. Gelet op de bezwaren die nu al naar buiten zijn gekomen betekent het dat met name de buitenkant van het overigens behoorlijk verwaarloosde Jagershuis onaangetast moet blijven. Ook bbA studeert hard op de vraag hoe het Jagershuis het beste behouden kan blijven. Hoe bijzonder en mooi dat punt aan de Amstel is daarom twee foto’s. © bbA

 

Meer over:

Word donateur