Jaap Prent neemt plaats van Linda Roos over

Jaap Prent neemt plaats van Linda Roos over

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) heeft Jaap Prent bereid gevonden om in de gemeenteraad de plaats van Linda Roos over te nemen. Zoals bekend heeft Linda Roos laten weten dat zij zich per 27 september a.s. terugtrekt uit de gemeenteraad. Bij de invulling van de vacante zetel gedurende de resterende zes maanden tot aan de gemeenteraadsverkiezingen kwam bbA uit bij de zeer ervaren Jaap Prent.
Jaap Prent is al bijna 16 jaar lid van bbA en was tot februari van dit jaar gedurende vele jaren burgerlid van de bbA-fractie.. In januari legde hij die functie neer. Hij vond zich als bijna tachtigjarige te oud worden. Hij was het gezicht van de partij in de wijken en de wijkplatforms. Maar hij maakte ook naam als de beschermer van de Amstelveense monumenten met name van de banpalen en historische verdedigingswerken. Zijn motto was: luisteren naar de Amstelveense burger.
Bij zijn afscheid zei Prent dat bbA altijd nog een beroep op hem mocht doen. En dat heeft de partij nu gedaan. Men vindt de contacten die Jaap Prent nog heeft in de wijken, alsmede zijn sociale contacten en zijn activiteiten voor het Sociale Steunpunt, te belangrijk om er geen gebruik van te maken. Bovendien wil de partij op deze manier een eerbetoon geven aan Jaap Prent voor het werk dat hij voor bbA heeft gedaan. “Ik vind dit zeer bijzonder en ben er trots op dat Linda mij heeft voorgedragen en dat Fractie en Bestuur dit overnamen. Mijn hart ligt bij bbA en dat heb ik altijd uitgedragen”.

Amstelveen, 5 augustus 2017

Meer over:

Word donateur