Algemeen leefgenot, tolerantie en begrip

Amstelveen behoort tot de drie hoogst gewaardeerde gemeenten om in te wonen, te leven en te werken. Er is alle reden voor om in volle tevredenheid in Amstelveen te wonen. Toch ziet bbA tot haar spijt dat ook in Amstelveen de discussies, de kritiek en de verwijten harder en feller worden. Men lijkt steeds minder bereid te zijn zich te verplaatsen in de gedachten en het handelen van een ander. Het is terecht dat men opkomt voor het eigen recht, maar dan moet men wel de daarbij behorende verplichtingen accepteren. Goede omgangsvormen, redelijk overleg en rekening houden met elkaar, behoren tot de bijzondere karakteristieken van het woongenot in Amstelveen.

Als de partij die opkomt voor het specifieke karakter van Amstelveen, vindt bbA dat alles moet worden gedaan om die sfeer in onze gemeente te behouden. Uiteraard meent bbA ook dat zaken, waar men vraagtekens bij kan plaatsen of die gewoon fout zijn gegaan, door de burgers kritisch moeten worden gevolgd. Maar daarnaast roept bbA de inwoners op zoveel mogelijk bij te dragen aan het hoge leef- en woongenot in Amstelveen. Tegelijkertijd vindt de partij dat de gemeente ideeën en initiatieven, die de sfeer en het woon- en leefklimaat versterken, moet stimuleren en ondersteunen. 


VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2018
Zorg en Welzijn Jeugdbeleid
Woningmarkt en woningverhuur Wijken
Natuur en milieu Sport en bewegen
Werk en economie Kunst en Cultuur
Schiphol Cultuur en Samenleving
Openbaar vervoer Vrijwilligerswerk
Veiligheid Communicatie
Verkeersveiligheid Algemeen leefgenot, tolerantie en begrip
Onderwijs