Jitze Bakker op jaarvergadering: “bbA moet campagne verkiezingen 2018  nu beginnen”. 

Tijdens de woensdag 25 maart gehouden jaarvergadering van Burgerbelangen Amstelveen heeft  Jitze Bakker, sinds januari 2015 leider van bbA-fractie in de gemeenteraad, alle leden opgeroepen te  gaan werken aan een grotere zichtbaarheid van bbA. “Er wachten ons grote uitdagingen in de komende jaren, met name op het gebied van zorg en welzijn, het behouden van de kwaliteit van leven en wonen in Amstelveen en vooral het onderhouden van de contacten met de bewoners.


Fractievoorzitter Jitze Bakker vertelt over zijn ervaringen na een jaar gemeenteraad en gaat in op vragen van de aanwezigen. Links raadslid Ewa Petiet, rechts bbA wethouder Peter Bot.


We moeten dichtbij de bewoners van Amstelveen blijven en als eerste signaleren wat de problemen in de wijken zijn”.
De jaarvergadering van bbA vond plaats in de Brasserie 10 bij de golfbaan aan de Amsteldijk en had een zeer geanimeerd karakter. Jitze Bakker kreeg gelegenheid zijn ervaringen in de raad met de partijleden te delen en hij vond dat het opnieuw deelnemen aan een coalitie voor bbA verplichtingen opriep. ‘Men gaat ons meer en meer zien als een degelijke betrouwbare partij, maar dat roept ook verwachtingen op. Dat zal van ons allen meer inzet vragen”. Jitze Bakker wees er ook op, dat bbA met een sterk vernieuwd team in de Raad aan de slag is gegaan. Hij vertelde trots te zijn op het elan waarmee iedereen aan het werk is gegaan. Hoewel de fractie tegenwoordig in het Raadhuis vergadert, deed hij toch een beroep op Linda Roos om haar huis beschikbaar te blijven stellen voor de interne bijeenkomsten. “We noemen het ons clubhuis. Dat clubhuis is ons domein. Voor bbA belangrijk en inspirerend.  Naar de inwoners toe moeten we onze zichtbaarheid uitbouwen.  Via de pers, de sociale media en door zelf aanwezig te zijn bij de activiteiten in de wijken”. Tenslotte vroeg hij het bestuur van bbA om in de komende periode een aantal themabijeenkomsten te organiseren over onderwerpen die de Amstelveners nu bezighouden.

Een beeld van  de jaarvergadering van bbA op 25 maart 2015  in Brasserie 10 aan de Amsteldijk


bbA-wethouder Peter Bot was tevreden over de samenwerking in de coalitie. “Alleen nu zijn we even geen vriendjes, want we zitten in een discussie over een bezuiniging van 3 miljoen per jaar. Ik hoop een aantal zaken die in mijn portefeuille zitten overeind te kunnen houden”. Er wacht volgens hem nog wat woningbouw op kleine schaal, zoals op de plaats van de oude Bankrashal, in Westwijk en mogelijk op de plaats waar nu nog Canon is gevestigd. Hij vertelde ook dat hij is gevraagd om leiding te geven aan een commissie die de duurzaamheid van de eigen woning moet propageren.
Voorzitter Paul van der Meer benadrukte nog eens dat bbA aan verjonging en uitbreiding toe is. In die zin prees hij Linda Roos, die met niet aflatende ijver blijft zoeken naar talent en opvolgers van de “oude “garde. 
Medeoprichter van bbA en eerste fractieleider Nico van Boxtel vroeg tijdens de rondvraag aandacht en steun voor RTVA, het Amstelveense radio – en televisiestation. “In feite is dit het enige medium, dat op een onafhankelijke manier de Amstelveners op de hoogte houdt van wat er in de gemeente gebeurt”.  Vervolgens pleitte hij voor een themabijeenkomst over de moeilijke positie van de winkeliers en de detailhandel.
De gebruikelijke jaarstukken werden door de vergadering goedgekeurd.