Alle moties bbA aangenomen

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) kan tevreden terugkijken op de behandeling van het College Uitvoeringsprogramma 2018 afgelopen woensdag 7 november. De fractie van bbA had drie moties ingediend, waarvan er twee door alle partijen werden ondersteund.

Dat was de motie, waarin de partij het College oproept maatregelen te nemen die een einde moeten maken aan de fietsenchaos op het Stadsplein. De motie werd mede ondertekend door de Christen Unie. Wethouder Ellermeijer zegde toe, dat op korte termijn maatregelen worden genomen. De mede door Groen Links ondertekende motie, waarin werd gevraagd meer en tijdig informatie te geven over de bomenkap en de compensatie voor de gekapte bomen werd ook door alle partijen ondersteund.

Een derde motie om na te gaan of er een groene middenberm kan komen op de Amsterdamseweg tussen Kalfjeslaan en de rotonde Keizer Karelweg kreeg ook de steun van alle partijen met uitzondering van AvA. Het gemeentebestuur gaat kijken in hoeverre dat mogelijk is.

Meer over:

Word donateur