Alternatief plan van bbA voor Stads(promotie)fonds

Initiatief van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) voor brede participatie, draagvlak en goed bestuur voor Stadsfonds (ondernemersfonds).

Raadslid Dave Offenbach van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) heeft een voorstel ingediend voor een bredere en inclusievere aanpak van stadspromotie en Bedrijven Investeringszones (BIZ) in Amstelveen als tegenhanger op het Stadsfonds raadsvoorstel van wethouder Adam Elzakalai. De wethouder heeft besloten om het huidige voorstel voor het Stadsfonds aan te houden en meer onderzoek te doen naar de ervaringen van andere steden, de governance verder te ontwikkelen en het draagvlak onder de betrokken partijen te vergroten en daarnaast het ingediende plan van bbA te betrekken bij een toekomstig voorstel.

Offenbach: “Het raadsvoorstel Stadsfonds heeft onvoldoende draagvlak bij het MKB en de vastgoedeigenaren. Het gaat te snel en is te veel top-down. Door participatie met alle partijen zal het college opnieuw om de tekentafel moeten om het draagvlak te krijgen. We wilden niet alleen tegenstemmen maar komen met een andere visie, een andere oplossing. Vandaar een alternatief voorstel om hier constructief mee aan de gang te gaan. We zijn blij dat de wethouder de handschoen heeft opgepakt.”

Plan van bbA: een brede participatie van profit en non-profit sectoren.
Het Plan van Offenbach benadrukt het belang van brede participatie van zowel profit- als non-profitsectoren. Dit omvat niet alleen ondernemers en vastgoedeigenaren, maar ook de zachte sector zoals zorg, welzijn, cultuur en amateursport. Door deze integrale benadering wordt de synergie in de stad verbreed, wat als kader dient voor elk ander initiatief, inclusief de versterking van de BIZ-verenigingen.

Belangrijkste overwegingen van het bbA Plan:

  1. Huidige gebrek aan draagvlak en structuurversterking: De stap naar een Stadsfonds is momenteel te groot vanwege het ontbreken van breed draagvlak. De samenwerking en structuur van de BIZ-verenigingen moeten eerst worden versterkt om een solide basis te creëren voor toekomstige initiatieven.
  2. Bottom-up benadering voor sterker draagvlak: Het huidige voorstel voor een Stadsfonds wordt top-down aangestuurd. Onderzoek toont aan dat een aanpak die vanuit de breedte wordt opgepakt – met initiatieven die direct door ondernemers en sectoren worden georganiseerd – een sterker draagvlak creëert.
  3. Lessen uit andere steden: Andere steden hebben meer dan tien jaar gedaan om tot de voorgestelde stap te komen. Een gefaseerde aanpak met voldoende tijd voor het opbouwen van draagvlak en een bredere aanpak is essentieel. Voorbeelden tonen aan dat deze steden eerst bijvoorbeeld precariobelastingen investeerden, gevolgd door winkeliersverenigingen, daarna BIZ-verenigingen, samenwerking met vastgoedeigenaren en uiteindelijk de oprichting van een Ondernemings(stads-)fonds.
  4. Empowerment en versterking van BIZ-verenigingen: Door de bestaande BIZ-verenigingen te versterken en nieuwe sectorale BIZ-verenigingen op te richten (bijvoorbeeld BIZ Sport, BIZ Cultuur en BIZ Welzijn), kunnen activiteiten effectiever door en voor de ondernemers en sectoren zelf worden georganiseerd. Dit zorgt voor een betere aansluiting bij de behoeften van de gemeenschap.
  5. Kostenbesparing door lokale aanpak: Een lokaal beheerd BIZ-model leidt tot een kostenbesparing van circa 4% doordat BIZ-verenigingen hun activiteiten zelf oppakken en beheren. Dit verhoogt de efficiëntie en vermindert de overheadkosten aanzienlijk.
  6. Oprichting van een fonds voor stadspromotie: Voortschrijdend inzicht kan helpen om kaders te bieden voor thema’s en samenwerking op stadsniveau, BIZ-niveau en lokaal niveau. Het oprichten van een aparte entiteit voor stadspromotie zorgt voor een gestructureerde aanpak die alle niveaus omvat en thematische samenwerking bevordert.
  7. Governance: Zorg voor een goed bestuur in de verschillende fasen van implementatie.

Conclusie
De wethouder heeft aangegeven dat meer onderzoek nodig is en houdt het plan voor een Stadsfonds aan voor een andere onderbouwing. Het is belangrijk om een gefaseerde aanpak te hanteren die zorgt voor een sterker draagvlak en een blijvende structuur. De geleerde lessen uit andere steden tonen aan dat een langetermijnstrategie met gefaseerde stappen naar succes leidt. Raadslid Dave Offenbach van bbA vindt dat hij met zijn voorstel bijdraagt aan het vormen van een solide basis voor verdere plannen, en hij denkt dat dit wordt gewaardeerd door de wethouder en andere partijen.

Meer over:

Word donateur