Ambtenaren en wethouders moeten even overbodig werk doen

In januari twee maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen werd het College van b. en w. overspoeld met vragen, voorstellen en moties van diverse partijen, die vooral voor de show werden ingediend. Men wil de kiezer laten zien hoe actief men hun belangen behartigt. De SP voerde, voorafgaande aan de commissie Algemeen Bestuur en Middelen, er een heel toneelstuk voor op om te laten zien hoe slecht statushouders en minima hier worden behandeld. De coalitiepartijen reageerde daar niet op.

Arme ambtenaren en wethouders, die nu zeker de helft van hun tijd moeten besteden aan het beantwoorden van vragen die geen enkel nut hebben. Gewoon omdat zij zaken aan de orde stellen waar Amstelveen niets over te vertellen heef
Voorbeelden genoeg. Amstelveen behoort tot de aantrekkelijkste gemeenten van Nederland. De druk op de woningmarkt is hier enorm. Dat onze inwoners zich afvragen waarom, zoals vroeger, de Amstelveners zelf niet eerst in aanmerking komen voor een woning is begrijpelijk. Maar ga dan niet beloven dat je dat even verandert. Immers per wet is vastgelegd dat we hier niet meer praten over afzonderlijke gemeenten, maar over een regio waarbinnen woningzoekenden een huis kunnen krijgen. Die regio gaat van Purmerend tot Hoofddorp. Amstelveen heeft bijna geen huizen meer over, dus moet men het elders zoeken, zoals de regelgeving voorschrijft. Iets anders beweren is de inwoners gewoon voorliegen.

Zo zit het ook met het Openbaar Vervoer. De overheid bouwt de subsidies af en de OV-bedrijven moeten steeds meer op eigen benen staan. Mogen dus geen verlies meer lijden. Privatisering heet dat. Mijn mening is dat je op openbaar vervoer nooit winst kan maken. Connexxion drukt nu de kosten door de lijnen in te korten en echt drukke lijnen sneller van A naar B te laten rijden door haltes op te heffen, maar ook door de chauffeurs sneller te laten rijden en minder rust te gunnen. Als Amstelveen het openbaar vervoer op het oude peil wil brengen zal men flink in de buidel moeten tasten. Tegen een halve ton per halte wil Connexxion wel een bus extra laten stoppen. Het is onzin allemaal; ik heb het een beetje getest. Weet je wat echt tijdwinst oplevert? De verkeerslichtjes van het OV beter afstellen
Dan nog iets geks: Amstelveen put zich tot de dag van vandaag uit in het aantrekken van nieuwe (buitenlandse) bedrijven. Zij zijn nodig voor de werkgelegenheid. Die bedrijven nemen ook mensen mee. Die moeten dan toch ergens wonen? Amsterdam heeft miljoenen uitgetrokken om het hoofdkantoor van het Europees Geneesmiddelen Agentschap hier naar toe te halen. Een week geleden stelde de regering nog eens 2½ miljoen extra beschikbaar om tegemoet te komen aan de verhuiskosten. 900 werknemers komen mee. Als het aantrekken van bedrijven en werkgelegenheid beleid is, dan kan je toch niet roepen dat eigen mensen voorrang moeten hebben? In de afgelopen weken heb ik gemerkt hoeveel politici maar wat raak roepen, zonder nog te weten wat ze een paar weken eerder hebben beweerd, al dan niet daartoe geïnstrueerd vanuit hun landelijke partijbureaus in Den Haag.

Als Burgerbelangen Amstelveen hoeven we daar niet bang voor te zijn. Wij hebben geen Haagse belangen en niemand kan vanuit die hoek ons voorschrijven wat we moeten doen. Daarom zit ik bij bbA. Omdat we met een stel leuke, actieve mensen zijn en vooral omdat we onafhankelijk kunnen denken. Denken over wat in Amstelveen wel te realiseren is.


 

Amstelveen, 13 februari 2018 Frits Suèr

 

Meer over:

Word donateur