Amstelveen besteedt te weinig geld aan sport

De uitgaven van Amstelveen aan sport zijn laag in vergelijking met de omliggende gemeenten. Dit zijn niet de woorden van mij of van een mopperende clubbestuurder, maar het is een citaat uit het rapport, dat het Mulier Instituut op verzoek van de gemeente zelf heeft samengeteld. De bedoeling van het rapport was om inzichtelijk te maken hoe de financiële stromen in de sport zich verhouden tot die van de regiogemeenten. Bovendien wilde het gemeentebestuur weten hoeveel Amstelveen uitgeeft aan sport en of dit in vergelijking tot de omliggende gemeenten en de ‘referentie-gemeenten’ (Capelle aan den IJssel, Gouda en Lelystad) te veel of te weinig is.
Welnu, het rapport is daar duidelijk over: te weinig. En voor sommige sporten geldt zelfs “veel te weinig”. Amstelveen draagt 57 euro per jaar per inwoner bij aan diens sportbeoefening. In de omliggende gemeenten is dat 65 euro per inwoner, terwijl het landelijke gemiddelde ligt op een bijdrage van 64 euro per persoon. Als klap op de vuurpijl laat het onderzoek weten dat de op afstand gezette dienst AmstelveenSport – waarvan de gemeente Amstelveen overigens enig aandeelhouder is, dus gewoon baas – onvoldoende middelen heeft om tegenvallers, zoals nu de vanwege corona opgelegde beperkingen in de sport, op te vangen. De zogenaamde solvabiliteit is 4% en die behoort volgens de onderzoekers minimaal 25% te zijn. Trouwens er zit nog iets geks in de financiële huishouding van AmstelveenSport. Uit de huur, die men bij de clubs int, wordt een deel van de andere activiteiten van AmstelveenSport gefinancierd, zoals de diverse bewegingsinitiatieven. Ik vind dat onjuist. Dit zou betaald moeten worden uit de reguliere subsidies. Rinco van der Baan, die al twee jaar vergeefs vraagt om een tegemoetkoming in de huurprijs voor zijn talentvolle basketbaljeugd, zal wel boos worden als hij dit leest.


Basketbal

De huren van zalen, kunstgrasvelden en het zwembad zijn in Amstelveen hoger in vergelijking met andere steden. Het gevolg daarvan is dat de contributies van de leden ook hoger zijn. Het grootste verschil zie je bij basketbal: jeugd 285 euro per jaar en senioren 405 euro. In de regio ligt dat gemiddeld op resp. 230 en 301 euro. Bij het zwemmen betaalt ‘De Futen’ de huur voor de wedstrijdzwemmers uit de opbrengst van het leszwemmen. Die vormt een belangrijk deel van de inkomsten, waardoor de leden tegen een lager tarief kunnen zwemmen. Helemaal uit de bocht vliegt Amstelveen met de kunstgrasvelden bij de voetbal- en hockeyclubs: 20.318 euro per veld per jaar, tegen 5418 euro in de buurgemeenten en 8670 Euro in de bovengenoemde ‘referentie-gemeenten’.
Bij rugby betaalt de jeugd in de regio gemiddeld 113 euro en senioren 240 euro, terwijl men in Amstelveen respectievelijk 240 en 410 euro per seizoen kwijt is. Voor alle sporten geldt dat men in Amstelveen aan contributie meer moet betalen dan elders. Op zich hoeft dat niet onredelijk te zijn, maar wèl onredelijk zijn de enorme verschillen.

Verbazingwekkend

Het is verbazingwekkend dat de inhoud van dit rapport alleen in het Amstelveens Nieuwsblad van 9 december jl. uitvoerig is beschreven. Ik denk dat de wethouder van sport, Rob Ellermeijer, als hij de inhoud had gekend, zich er ook niet zo gemakkelijk van afgemaakt had toen bbA, samen met GL, CU en SP, de motie “Sport in beeld” indiende, om te onderzoeken of het zinvol zou zijn een “sectorspecifiek” steunpakket, vergelijkbaar met wat voor de cultuursector is gedaan, te ontwikkelen. Ellermeijer deed de motie af met de mededeling, dat hij bij de sport alles in de hand heeft en dat het wel goed zal komen.
Het komt niet goed, want de clubs zitten al een dik half jaar zonder inkomsten, waaronder kantine inkomsten die voor veel verenigingen belangrijk zijn om hun begroting rond te krijgen. Dat zijn soms enorme bedragen, terwijl de vaste lasten grotendeels gewoon doorlopen. De contributie-inkomsten lopen ook terug: door ledenverlies, maar ook omdat leden minder geneigd zijn de volle mep te betalen als ze maandenlang niet kunnen sporten.

Ledenverlies

Of ze lopen weg. Want dat gebeurt ook. De Sportbonden lopen er niet mee te koop, maar dankzij mijn oud-AVRO-collega Ted van der Meer werd bekend dat de Nederlandse Tafeltennisbond in het afgelopen jaar al ca. 15 % van zijn leden verloren heeft. Op 1 januari 2020 bedroeg dat ledental 26.433 en een jaar later, op 1 januari 2021, nog maar 22.051. Een verlies dus van 4382 leden. Ga er maar aan staan. Bij veel bonden zal het niet veel anders liggen, behalve bij de individuele sporten, omdat die nog redelijk konden doorgaan, zoals atletiek, golf en tennis.
Toch ben ik bang dat Ellermeijer niet echt in actie zal komen, om de te verwachten problemen bij de clubs op te vangen (misschien helpt het als je hem bij je clubhuis op de foto zet en die in de lokale media publiceert, want daar zijn VVD-wethouders gek op). Dat betekent dat we in de Amstelveense sport nog moeilijke tijden tegemoet gaan. Ook het sportbedrijf AmstelveenSport kan geen kant op en staat dus voor een onmogelijke opgave. Wat we al vreesden wordt waarheid. De sport is met dit college niet goed af. En met een beetje schuiven binnen de begrotingsposten kom je er niet.

Voordat hij in 1986 het bedrijfsleven in ging was Frits Suer 25 jaar sportjournalist met uiteraard een onafhankelijke mening. Ook in zijn nieuwe functies in o.a. het bedrijfsleven bleef hij een onafhankelijke geest en dus nu ook als bestuurslid van bbA. Die onafhankelijkheid betekent automatisch dat zijn mening in zijn columns niet altijd de mening hoeft te zijn van de bbA – fractie

Meer over:

Word donateur