Bankras / Kostverloren ongerust over verkeerstoename

Tijdens de vergadering van het wijkplatform Bankras/Kostverloren op woensdag 30 mei jl. hebben diverse bewoners hun zorgen geuit over de toenemende verkeersdruk op de Oranjebaan, de afslag A 9 bij de Burg. Boersweg en bij het kruispunt Camera Obscuralaan/Oranjebaan. Bewoner Joop de Jong vertelde dat hij op weg naar een afspraak in het ziekenhuis een kwartier had moeten wachten voordat hij het kruispunt bij de Oranjebaan kon passeren.
Voorzitter Ben Jonker bevestigde de problemen. “Eigenlijk vanaf drie uur ’s middags staat het al vast en groeien de files. Als men straks echt aan de A9 begint wordt dat nog erger. De verkeerslichten kunnen drukte niet aan. Ik heb bij de gemeente om maatregelen gevraagd, maar men weet ook geen oplossing”.

De wijk ziet nu al dat verkeer dat van de A 9 komt vaker door Camera Obscuralaan en Max Havelaarlaan rijdt. Dat wordt nog veel als de Beneluxbaan wordt afgesloten. Bewoners op de vergadering drongen aan op het openstellen van de Marathonlaan en Olympiadelaan voor verkeer dat vanaf de A 9 naar Amstelveen Noord of Buitenveldert rijdt.
Bewoners merkten ook op dat de problemen helemaal niet meer te overzien zijn als daar het te verwachten bouwverkeer voor de nieuwbouw aan de Oranjebaan en Klaasje Zevensterstraat nog bij komt.

Joop de Jong zei in de vergadering dat hij op het raadhuis net zo lang met ambtenaren had gesproken tot de ze na veel aarzelingen toegaven dat er een afspraak is met de ( veelal kapitaalkrachtige bewoners dat de Olympiadelaan nooit gebruikt zou worden voor doorgaand verkeer met een eventuele buslijn als uitzondering. Om die reden is er een bussluis aangelegd, die het doorgaand autoverkeer onmogelijk maakt. Voorzitter Ben Jonker zei dat het nog ingewikkelder is nl. dat de afspraak om autoverkeer daar te weren niet zozeer is gekoppeld aan de bewoners, maar aan de verkochte kavels. Volgens hem kon alleen de gemeenteraad proberen hier iets te veranderen. Een andere bewoner merkt op het wel gek te vinden dat een openbare weg aangelegd op kosten van belasting betalende bewoners niet door diezelfde bewoners mag worden gebruikt.
Een ander punt van aandacht voor de gemeente is dat de nieuwe hotels aan de Keesomlaan en Bavincklaan geen parkeerplaatsen voor hun gasten hebben. Wijkagent Fred van der Werff liet weten dat na een aanvankelijke verdubbeling van het aantal inbraken het nu ineens “heel stil” is geworden.

Word donateur