bbA bezorgd over bodemvervuiling Amsterdamse Bos

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) maakt zich grote zorgen over de grondkwaliteit van het Amsterdamse Bos. Dit naar aanleiding van een recente reportage op AT5. Namens de bbA-fractie stelt raadslid Dave Offenbach dat de burgers zich zorgen maken over de veiligheid en de gezondheidsrisico’s die men in het Bos kan lopen.  

De vervuiling komt vanuit de Nieuwe Meer. Die werd tot 1989 gebruikt om slib uit de Amsterdamse grachten in te lozen. Daarmee zijn ook zware metalen en PFAS in de Nieuwe Meer gestort en vervolgens terechtgekomen in delen van het Amsterdamse Bos. Eerder al hebben na de publicatie in Amsterdam de partijen Volt en Partij voor de Dieren de vraag gesteld of er ander onderzoek wordt gedaan naar de aanwezigheid van schadelijke stoffen in de bosbodem. 

In principe zijn tot nu toe de Provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor de sanering van de grond. Maar volgens Dave Offenbach verandert dat volgend jaar (2024) met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dan verschuift de verantwoording naar de gemeenten. Dat is dan Amsterdam/Amstelveen. Dave Offenbach: “Wij vinden daarom als medegebruiker van het Bos dat Amstelveen proactief betrokken moet blijven bij het monitoren van de situatie en moet samenwerken met andere relevante instanties om de veiligheid van haar inwoners te waarborgen.” 

bbA wil weten welke informatie Amsterdam hierover met Amstelveen heeft gedeeld, hoe de gemeente Amstelveen zich voorbereidt op de nieuwe verantwoordelijkheden omtrent bodemkwaliteit en welke maatregelen worden genomen om de overgang naar nieuwe bevoegdheden onder de Omgevingswet te faciliteren. 

Offenbach: “De gezondheid en veiligheid van onze inwoners is onze hoogste prioriteit. Wij zijn diep bezorgd over de mogelijke impact van de bodemvervuiling in het Amsterdamse Bos op onze gemeenschap. Het is essentieel dat we duidelijke en transparante communicatie van zowel de gemeente Amsterdam als Amstelveen hebben over deze kwestie.”

Ook wil de partij weten welke stappen worden ondernomen om de gezondheidsrisico’s van de bodemvervuiling te beoordelen en aan te pakken en hoe de gemeente Amstelveen de veiligheid voor de gezondheid van haar inwoners op haar grondgebied waarborgt, alsmede hoe de voortgang van de maatregelen tegen bodemvervuiling worden gemonitord en geëvalueerd.  

Meer over:

Word donateur