BbA blij met toezegging herstel fiets- en voetpaden

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is zeer tevreden over de wijze waarop wethouder Floor Gordon het achterstallig onderhoud aan de voetpaden wil aanpakken. In antwoord op vragen van Pieter Monkelbaan van bbA vertelde zij in de Commissievergadering RWN, dat er vorig jaar al een onderzoek naar de kwaliteit van de paden was geweest en dat de uitkomst daarvan slechter was geweest, dan men had verwacht. “Het College herkent zich in het beeld, dat uit het onderzoek is gekomen en ziet de noodzaak om de paden te herstellen”, aldus de wethouder.

Zij kondigde een integrale aanpak aan van de voetpaden, maar liet weten dat het probleem van de paden best complex is. Veel van de schade komt door de opkomende wortels van de grote bomen. En die grote bomen willen we wel behouden. Daarom is maatwerk vereist. We zullen paden soms moeten verleggen of het asfalt moeten vervangen door iets anders.” Wethouder Gordon wees er ook op, dat men tevens is begonnen met het herstellen van fietspaden, zoals aan de Zagerij, de Machineweg en de Ouderkerkerlaan, waar men ook alle bomen heeft kunnen behouden.

Vervolgens wees zij op de mogelijkheid om via Fixi op de website van de Gemeente Amstelveen klachten over de paden door te geven. Fixi is een nieuw systeem waarmee Amstelveen meldingen over openbare ruimte behandelt en oplost. “Geef de meldingen door via Fixi en we pakken ze zo snel mogelijk op. Ook wij zien het gevaar voor valpartijen door onze ouderen als gevolg van losse tegels of ongelijke paden.”

Pieter Monkelbaan stelde de vragen donderdagavond in de Commissievergadering RWN naar aanleiding van de publiciteit in de diverse media over de kwaliteit van de voetpaden. Die hadden dit overgenomen uit een column van bestuurslid Frits Suer op de website van bbA. Monkelbaan: “Ik vind het goed, dat de wethouder meerdere afdelingen laat samenwerken in deze zaak. Hierdoor komt er een goede afweging tussen groen en steen. Deze wethouder luistert en doet er iets mee. Alle complimenten hiervoor.”

Meer over:

Word donateur