BBA blij: ‘t Jagershuis blijft rijksmonument

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is zeer verheugd over de uitspraak op donderdag 9 augustus jl.van de Amsterdamse rechtbank . De rechtbank is van mening, dat de minister in 2015 het Jagershuis niet uit het rijksmonumentenregister had mogen schrappen. De eigenaar van het pand Aemstel Monuments b.v. had de minister daarom gevraagd. Met name de argumenten van de Vereniging Historisch Amstelveen waren voor de rechtbank reden om de beslissing van de minister van OCW ongedaan te maken. Het primaire besluit wordt hiermee herroepen en het verzoek van eigenaar Aemstel Monuments afgewezen, zodat het ’t Jagershuis als rijksmonument opgenomen blijft in het rijksmonumentenregister.

De uitspraak van de rechter is een succes voor iedereen die voor het behoud van het cultureel erfgoed in Amstelveen is. Een meevaller voor de Vereniging Historisch Amstelveen is ook, dat de rechtbank het ministerie van OCW verplicht om de door de Vereniging betaalde griffiekosten te vergoeden.

Samen met D66 had bbA er bij de gemeente Amstelveen op aan gedrongen alles in het werk te stellen ’t Jagershuis te behouden. Jacqueline Solleveld, die namens bbA actie voerde voor het behoud van ‘t Jagershuis zegt: “Wat een fantastisch nieuws. Een overwinning voor iedereen die strijdt voor het behoud van historisch Amstelveen. Al het werk is niet voor niets geweest”.

De zaak was door drie belangenorganisaties aanhangig gemaakt t.w. Stichting Buurtcomité Amstelzijde en Amsteldijk Zuid, de Vereniging Historisch Amstelveen en de Stichting Beschermers Amstelland,
Breevast/Aemstel Monuments heeft de mogelijkheid om binnen 6 weken in beroep te gaan bij de Raad van state. Of ze dit ook gaan doen is nog niet bekend. Of de Raad van State er anders over zal denken dan de rechtbank is de vraag. De rechtbank heeft nogal een juridisch – technische en afgedichte uitspraak gedaan.
Duidelijk is dat eigenaar Breevast/Aemstel Monuments een instandhoudingsplicht heeft. Solleveld: ‘Ik ga er van uit dat de eigenaar hier op wordt gewezen en er zo nodig handhavend zal worden opgetreden, want zoals ook wethouder Herbert Raat in het dagblad Het Parool liet weten, ‘’we zijn zuinig op het historisch karakter van Amstelveen’.
BbA blijft uiteraard de verdere ontwikkelingen rondom ’t Jagershuis nauwgezet volgen zodat ook dit cultureel erfgoed voor Amstelveen behouden blijft.

Meer over:

Word donateur