bbA, CU en GroenLinks willen actie tegen de extra vlieghinder in de zomermaanden.

Burgers rondom Schiphol zijn wederom voor een voldongen feit gesteld met een grote impact op hun leefomgeving.

Burgerbelangen Amstelveen, ChristenUnie en GroenLinks willen dat het Amstelveense college van B en W bezwaar maakt tegen het onderhoud dat in de komende zomermaanden gepland staat voor de Zwanenburgbaan op Schiphol. Als gevolg hiervan zal de Buitenveldertbaan extra ingezet gaan worden. De drie oppositiepartijen vinden het ‘ongehoord en onacceptabel’ dat inwoners hierdoor weer extra hinder zullen ondervinden.

Tijdens de vergadering van 5 juni werd de gemeenteraad volkomen verrast door de mededeling van wethouder Elzakalai dat inwoners van Amstelveen deze zomer extra geluidoverlast zullen hebben van vliegtuigen. Tegen de belofte van VVD-minister Mark Harbers en alle regels voor baanonderhoud in wordt deze maand gestart met groot onderhoud van de Zwanenburgbaan. Dit zal zeker 14 weken duren. Dat betekent dat mensen niet buiten kunnen zitten of een raam kunnen opendoen. Er is dan zelfs extra veel overlast binnenshuis. Dit heeft grote gevolgen voor de gezondheid. ‘’Ongehoord en onacceptabel dat er 3 (zomer)maandenlang laag, op 200 m hoogte, over dichtbevolkte wijken in Amstelveen en Amsterdam wordt gevlogen. Ook andere gemeenten krijgen ongetwijfeld extra overlast. Dit moet anders.” Aldus Jacqueline Solleveld (bbA).

Op 21 juni 2023 heeft de raad unaniem een motie aangenomen, waarin het college wordt verzocht om de geluidshinder van vliegtuigen te meten in Amstelveen en de resultaten mee te nemen om het Position Paper Schiphol te actualiseren. ‘’De maat is vol,” aldus Dianne Hoefakker (CU). “Als initiatiefnemers van de motie (bbA, ChristenUnie en GroenLinks) doen we een dringend beroep op het college om samen met bewoners de juiste locaties voor de sensoren te bepalen. En deze met de meeste spoed te laten plaatsen. Meten is weten.”


Daarnaast willen bbA, CU en GL dat het college bezwaar maakt tegen dit besluit. ‘’De minister moet zich houden aan zijn eerdere besluit dat de gevolgen van baanonderhoud niet afgewenteld mogen worden op de omgeving,” aldus Simon Lutz (GL). “Onderzocht moet worden welke stappen gezet kunnen worden om de extra geluidshinder tot een minimum te beperken.”Amstelveen vormt samen met de gemeenten Diemen, Uithoorn, Aalsmeer, Ouderkerk en Haarlemmermeer de deelregio Amstelland Meerlanden (AM). AM maakt deel uit van de Metropool Regio Amsterdam. Prominent op beide agenda’s staat dat de leefomgeving versus het economisch belang van Schiphol in balans moet zijn. De drie oppositiepartijen vinden het tijd dat het college samen met andere gemeenten in actie moet komen, nu wederom afspraken en besluiten worden genegeerd door Schiphol, LVNL en de minister.

Word donateur