BbA denkt verder over afgewezen voorstel Noodplan sport

Er komt geen onderzoek naar de noodzaak voor een noodplan de sport, waaruit sportverenigingen, die zwaar getroffen worden door de Corona maatregelen, kunnen worden geholpen. BbA had het initiatief genomen voor een motie, daarbij ondersteund door de Christen Unie, Groen Links en de SP.

De wethouder van sport, de coalitiepartijen VVD, D’66, PvdA en verrassenderwijs ook oppositiepartij AvA zagen het niet zitten, zodat het voorstel in de gemeenteraad van 11 november werd verworpen.

Er is een Amstelveens Corona Noodfonds, waar men gebruik van kan maken. Binnen dit noodfonds komt er een sector specifiek plan voor cultuur, een gestructureerde aanpak hoe de sector cultuur geholpen kan worden. BbA is het daar helemaal mee eens, maar Ewa Petiet van bbA vroeg zich af of de argumenten, die gelden voor het plan voor Cultuur, ook niet voor de sportwereld gelden. Daarom nam zij, tijdens de behandeling van de begroting voor 2021, het initiatief tot een motie.

Ewa Petiet stelde dat het in deze onzekere tijd van groot belang is zicht te krijgen op de noden en problemen van de Amstelveense sportverenigingen. Zij zegt daarover: “Wij hebben van diverse kanten gehoord dat de verenigingen zich tot nu toe hebben gered, maar dat de eerste echte problemen zich al aandienen. In een Tv-uitzending van RTVA hebben vertegenwoordigers van sportverenigingen zich al in die zin uitgelaten. Bovendien kan iedereen het zelf uitrekenen: de clubs hebben al maandenlang geen inkomsten uit hun kantine. En daar drijven die clubs voor een groot deel op. In de TV-uitzending hebben de clubbestuurders ook laten weten voor ledenverlies te vrezen, omdat de band met de leden minder wordt.


Ewa Petiet sluit niet uit dat het noodzakelijk is een ‘sector specifiek’ ondersteuningspakket voor de sport te ontwikkelen, waarbij dat pakket ruimte biedt in financiële zin, in adviescapaciteit en in het inzetten van denkkracht, zoals ook voor de cultuur gaat gebeuren. Wethouder Ellermeijer vindt het voorstel overbodig, omdat hij een goed overzicht heeft en alles goed in de hand heeft.
Uitgerekend drie dagen nadat de Amstelveense gemeenteraad het bbA voorstel als onnodig had afgewezen liet de Amsterdamse wethouder van sport Simone Kükenheim weten dat ook zij bezorgd is over de toekomst van een aantal sportverenigingen. Dit naar aanleiding van een artikel in Het Parool van zaterdag, waarin diverse clubbestuurders vertelden grote zorgen te hebben over de toekomst van hun club. De Amsterdamse wethouder had al een steunmaatregel genomen – boven op de steun van de regering – ter waarde van 5,3 miljoen Euro. Dit betekent de redding van o.a. landkampioen baseball Amsterdam Pirates, die in acute geldnood kwam. “Als zomersport zagen we al onze inkomsten tot september verdampen. We moesten de noodklok luiden om ons voortbestaan te waarborgen, vertelde Pirates-voorzitter Gijsbers in Het Parool.

Ewa Petiet: “Ik las ook dat men verwacht dat vooral kwetsbare groepen zoals sporters met een beperking de eerste slachtoffers worden. Ik ga binnen onze fractie overleggen of we niet op dit onderwerp moeten terugkomen voordat het te laat is”.

Meer over:

Word donateur