bbA: eerst investeren in RTVA daarna samenwerking

Tijdens de discussie over de lokale media heeft Ewa Petiet namens Burgerbelangen Amstelveen er voor gepleit om de positie van de lokale omroep RTVA eerst te versterken tot een volwaardige omroep en daarna te gaan zoeken naar samenwerkingsverbanden. BBA vindt RTVA een belangrijk middel om de Amstelveners met elkaar te verbinden.

Hieronder een deel uit het betoog van Ewa Petiet:
“ Burgerbelangen hecht veel waarde aan het hebben van een goede lokale publieke omroep en we vinden dan ook dat we als gemeente daarin moeten investeren. Die omroep is immers de waakhond van de lokale democratie. Hij volgt de politieke agenda en controleert wat wij hier besluiten en doen.
Maar zoals we ook in het rapport van Van de Bunt Adviseurs kunnen lezen heeft de omroep ook een verbindende rol, hij verbindt burgers met elkaar en met Amstelveen. RTVA informeert en biedt een platform voor discussie. BBA vindt dat zeer waardevol.

Onze voorkeur gaat dan ook uit naar het door ontwikkelen van RTVA. Ook wij maken ons zorgen om de continuïteit en ook wij willen niet telkens ad hoc financieel bijspringen.

Daarom vinden wij het belangrijk om nu te investeren zodat RTVA zich kan doorontwikkelen tot de volwaardige publieke omroep die men wil zijn. Daarvoor moet men dan de middelen krijgen van de gemeente, met name om te investeren in betaalde professionals.
We geven bijvoorbeeld ook het Van der Togt museum en het Cobra de kans om met substantiële middelen vanuit de gemeente iets neer te zetten voor Amstelveen. Wij vinden dat dat ook moet gelden voor de lokale publieke omroep. (….)

Wij vinden ook dat wanneer RTVA is geprofessionaliseerd er gekeken moet worden naar samenwerking met partijen buiten Amstelveen en in de regio, zoals NH (…..) Wij vinden wel, dat we eerst moeten investeren in RTVA, zodat hij een aantrekkelijke partij is die zijn zaakjes op orde heeft. Pas daarna doorpakken op samenwerking.

Een mediafonds lijkt ons een mooie aanvulling op het huidige medialandschap. De werkwijze van Leiden spreekt ons aan; dus met een echt onafhankelijk bestuur dat ver van de politiek afstaat en de subsidie aanvragen volgens een aantal criteria beoordeelt (….) “.aldus Ewa Petiet over het idee een stimuleringsfonds op te zetten voor de lokale journalistiek.

Meer over:

Word donateur