bbA en D66 willen de lokale journalistiek versterken

 Amstelveen, 15 december 2022 De fracties van Burgerbelangen Amstelveen en D66 willen dat in het nieuwe mediabeleid voorstellen worden gedaan voor een sterke journalistieke basis in Amstelveen. Ook willen zij het zogenaamde Mediafonds continueren. Hun motie hierover is op 14 december door de gemeenteraad aangenomen. Deze motie is mee ingediend door VVD en Goed voor Amstelveen en gesteund door GroenLinks, de PvdA, SP, CDA en de ChristenUnie. 

Evaluatie mediafonds

In 2020 heeft de Amstelveense gemeenteraad een Mediafonds ingesteld. Het doel van dit fonds is om goede, onafhankelijke en diepgaande (onderzoeks-)journalistiek in Amstelveen te versterken. Alle onafhankelijke journalisten en mediabedrijven die dit willen kunnen een aanvraag doen om voor bijvoorbeeld een artikel, videoserie of podcast subsidie te krijgen uit het Mediafonds. De inzendingen worden door een groep van externe deskundigen (de Mediaraad) beoordeeld. Dit jaar is dit fonds geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat er behoefte is aan het Mediafonds. Ook blijkt dat er meer moet gebeuren om het bereik en de benutting van het fonds te vergroten. Want nu vinden journalisten de aanvraagprocedure soms ingewikkeld en weten zij niet altijd af van het bestaan van dit fonds. 

Sterke journalistieke basis

Uit de evaluatie blijkt verder ook dat het ontbreekt aan een goede journalistieke basisinfrastructuur in Amstelveen. Dit komt veelal doordat de lokale mediapartijen onvoldoende middelen en capaciteit hebben om een journalistieke waakhondfunctie te vervullen met een onafhankelijke, feitelijke en objectieve blik. “Dit moet op orde worden gebracht. Als de basis niet op orde is, dan lukt geen enkele goedbedoelde ambitie om de lokale journalistiek naar een hoger plan te tillen. Daarom willen wij dat het college van burgemeester en wethouders goed met mediapartijen kijkt naar hoe de basis op orde gebracht kan worden en hoe het bereik van het Mediafonds kan worden vergroot”, aldus raadsleden Ewa Petiet en Saloua Chaara, woordvoerders media voor Burgerbelangen Amstelveen en D66.

Uitgangspunten nieuw mediabeleid

Om dit voor elkaar te krijgen, hebben Chaara en Petiet in de gemeenteraad van 14 december een motie ingediend. Deze motie roept op om het bereik van het Mediafonds te vergroten, voor de basissubsidies van gevestigde media uit te gaan van een langerjarige subsidieperiode en om aan de slag te gaan met een sterkere journalistieke basis in Amstelveen. Petiet en Chaara vragen het college om hier snel mee aan de slag te gaan en om hier in het nieuwe mediabeleid concrete voorstellen voor te doen. 

Meer over:

Word donateur