BBA en PvdA willen proef met kunst voor ouderen

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) en PvdA willen dat Amstelveen een proefproject start om na te gaan hoe in Amstelveen de beoefening van Kunst door ouderen van invloed is op hun maatschappelijke participatie, hun sociale omstandigheden en hun mentale gezondheid.

In verschillende gemeenten, zoals Groningen, Schiedam, Amersfoort en tien gemeenten in Gelderland, hebben zogenaamde Proeftuinen goede resultaten opgeleverd met dergelijk beleid.

“Amstelveen heeft behoefte aan succesprojecten voor ouderen” zegt initiatiefnemer Jacqueline Höcker van bbA. “Amstelveen kent al een aantal sterk vergrijsde wijken en er wordt verwacht dat het aandeel van ouderen in de bevolking hier vanaf 2020 hoger is dan 20%. Dat betekent toenemende fysieke problemen, maar ook meer eenzaamheid en hulpbehoevende thuiswonenden.”

“Deelname aan kunst- en cultuur helpt bij het ontwikkelen van het zelfvertrouwen en talent, vergroot het sociale netwerk, bevordert de mentale gezondheid en draagt bij aan een grotere onafhankelijkheid, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.“ stelt Esther Veenboer, fractievoorzitter van de PvdA, “het is tijd dat we in Amstelveen daar een visie op ontwikkelen”.

bbA & PvdA vragen daarom aan het college om als onderdeel van het ontwikkelen van een algemene visie eerst voor een jaar te beginnen met kunstbeoefening door ouderen. De partijen willen daarmee aantonen dat kunst- en cultuurbeoefening door ouderen preventief werkt en dat daarmee de kosten voor duurdere vormen van zorg voorkomen kunnen worden, terwijl tegelijkertijd mensen er gelukkiger van worden.

Daarnaast hebben de partijen vastgesteld dat de Amstelveense culturele instellingen graag aan een dergelijk project willen meewerken, omdat men graag de verbinding wil hebben met het sociale domein.

Als de proef slaagt, stellen de initiatiefnemers voor om hier structureel beleid van te maken en het project uit te breiden naar andere kwetsbare groepen

 

Meer over:

Word donateur