bbA en PvdA willen samenwerking van wijkteams met sport- en cultuurinstellingen

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) en de Partij van de Arbeid (PvdA) menen dat het goed is om een onderzoek in te stellen naar de vraag in hoeverre de sport-, cultuur- en kunstinstellingen betrokken kunnen worden bij het herkennen en signaleren van problemen bij de meest kwetsbare groep in de Amstelveense samenleving.
PvdA en bbA stellen vast dat sport- en cultuurinstellingen midden in de Amstelveense samenleving staan en wellicht een goed beeld kunnen hebben van kwetsbare situaties, maar niet altijd weten hoe ermee om te gaan of wie ze daarvoor moeten inschakelen. Dit zou verholpen kunnen worden als er een zekere vorm van samenwerking ontstaat tussen de wijkteams .  
Esther Veenboer, fractievoorzitter van de PvdA, zegt: “In het onderwijs worden docenten opgeleid om signalen dat er bij een kind thuis iets niet helemaal goed gaat te herkennen. Sporttrainers of muziekdocenten zien hun pupillen ook met regelmaat en hebben ogen en oren. Het zou mooi zijn als het onderwijs verbinding zou zoeken met sport en cultuur om van elkaar te leren hoe je omgaat met dergelijke situaties.”

Jitze Bakker, fractievoorzitter van bbA, voegt hieraan toe: “Ik kan het nog breder trekken, want ik weet dat in de afgelopen jaren diverse sportbesturen voor onverwacht moeilijke situaties kwamen te staan en niet wisten hoe daarmee het beste om te gaan. Er was in die gevallen grote behoefte aan advies en informatie. Een ander voordeel van dit idee is dat de wijkteams hun netwerk kunnen vergroten, terwijl aan de andere kant de sport- en cultuurinstellingen hun positie in de maatschappij versterken. Tot nu toe worden de sport- en cultuurinstellingen niet betrokken bij de werkwijze van de wijkteams en de zorg in Amstelveen.”
PvdA en bbA vragen het college dan ook eens te onderzoeken of de sport- en cultuurinstellingen willen bijdragen aan het vroegtijdig signaleren in de zorg. Mocht die bereidheid er zijn, dan menen de partijen dat moet worden nagegaan hoe dat het beste kan worden georganiseerd. Zij vragen het college in een motie voor dit onderzoek 25.000 euro te reserveren.  

Noot voor de redactie en niet voor publicatie:
Voor meer informatie: bbA:
Jitze Bakker tel. 06 30 11 60 33
PvdA: Esther Veenboer tel.   06 41 79 97  34