BBA en PvdA willen strijd tegen ondermijning

Tijdens de behandeling van het Regionaal Veiligheidsplan in de vergadering van de Raadscommissie Algemeen Bestuur heeft Ewa Petiet, namens Burgerbelangen Amstelveen (bbA), gevraagd om een plan van aanpak om de inwoners van Amstelveen te wijzen op de gevaren van ondermijning en hoe die te herkennen zijn. Ondermijning wordt de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld genoemd. Daarvoor had Esther Veenboer van de PvdA ook al op de gevaren van ondermijning gewezen, waardoor de twee partijen elkaar vonden in een verzoek aan de gemeente om een plan van aanpak, gericht op het informeren van Amstelveners, over de gevaren van ondermijning. Dit omdat, zoals Esther Veenboer het uitdrukt: “Ondermijning gaat over zeer ontwrichtende activiteiten, die de bestaanszekerheid en veiligheid van onze inwoners aantasten en dat moet zo spoedig mogelijk stoppen”.

Beide woordvoerders wezen op een interview in De Volkskrant met de burgemeester van Maastricht, mevrouw Annemarie Penn – te Strake. Zij noemde ondermijning het sluipend bederf van onze rechtsstaat. Het is volgens haar de hoogste tijd de oorlog te verklaren aan de Al Capones van deze tijd. Daarbij is hulp van het publiek en de gemeenten onmisbaar, vindt de Maastrichtse burgemeester: “Nu is de regio aan zet, want daar ligt het front. We moeten de regionale krachten mobiliseren en daar hoort de kracht van het publiek en de lokale politiek bij”.

Zichtbaarheid

De burgemeester vindt dat de gemeenten meer moeten doen aan zichtbaarheid en aan bewustwording van het probleem. Ook burgemeester Bas Eenhoorn heeft meermalen gewaarschuwd voor het gevaar van ondermijnen in Amstelveen. Voor de bestrijding van het probleem heeft minister Grapperhaus 100 miljoen euro extra uitgetrokken.
Voor Ewa Petiet was dat een reden om er ook op in te haken. “Amstelveen ontkomt niet aan het gevaar van ondermijning. We hebben in het Regionaal Veiligheidsplan kunnen lezen dat de ondermijning in onze regio vooral voortkomt uit de drugshandel en in het bijzonder de cocaïnehandel. Dat gaat gepaard met soms grof geweld en dat heeft een grote impact op onze samenleving. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners weten wat ondermijning is en dat zij hierin een signalerende rol naar de gemeente toe kunnen hebben. Bijvoorbeeld als ze zien of vermoeden dat op zolders of in schuren in de buurt wiet wordt geteeld”.

Vuist maken

Esther Veenboer voegt daar aan toe: ”We moeten een vuist maken tegen deze activiteiten en dit bij uitstek in regionaal verband doen. De fractievoorzitter van de PvdA in Amsterdam stelde vorige week voor om een top-100-aanpak te ontwikkelen om de strijd tegen ondermijning aan te gaan. Amstelveen is geen eiland en daarom is een aanpak tegen ondermijning in regionaal verband heel verstandig. De PvdA in Amstelveen wil graag kijken hoe we ons succesvol kunnen aansluiten bij de aanpak van Amsterdam. Ook hier pleit ik voor een top-100, waarop activiteiten, personen, organisaties en bedrijven komen te staan die de maatschappij ondermijnen. Dat verhoogt de effectiviteit van de aanpak”.
BBA en PvdA zullen bij de komende raadsvergadering een motie hierover indienen.

Meer over:

Word donateur