BbA: Financiering Bosplan niet ten koste van groen in woonwijken

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is bang dat het deelnemen aan de exploitatie en het onderhoud van het Amsterdamse Bos ten koste gaat van de groen- en bomenhuishouding in de andere wijken en van de voorgenomen groenstructuren in de toekomstige woonwijken Legmeer en De Scheg.

BbA stelt vast dat een financiële paragraaf en een onderbouwing in het voorgestelde Bosplan ontbreekt, terwijl er al wel sprake is van een structureel tekort van 4,2 miljoen Euro is, waardoor al achterstallig onderhoud is ontstaan
Woordvoerder Jacqueline Solleveld : “Vanaf haar oprichting staat Burgerbelangen Amstelveen voor behoud van groene en leefbare wijken en buurten en dat mag niet onder druk komen te staan. BbA is er voorstander van om niet te hard van stapel te lopen en de voor- en nadelen, maatschappelijk opbrengsten en financiële lasten goed in beeld te brengen voordat er onomkeerbare stappen worden gezet in een eventuele andere zeggenschap en financiering van het Amsterdamse Bos. Want we moeten ons goed realiseren dat wie wil meebepalen, ook mee moet betalen”.

Om de toekomst van het groen in de buurten en wijken zeker te stellen wil BbA een motie indienen om met de Raad voor het College kaders vast te stellen waarbij de extra lasten van eventuele toekomstige mede -zeggenschap en financiële betrokkenheid over het Amsterdamse Bos niet ten koste mogen gaan van de bestaande budgetten voor de groen instandhouding van de buurten en wijken.

Meer over:

Word donateur