bbA-fractielid Ferry van Groeningen actief in Stichting Borderline

BbA fractielid Ferry van Groeningen zet zich, naast zijn werkzaamheden als raadslid, maatschappelijk in als bestuurslid voor de Stichting Borderline. Borderline is een persoonlijkheidsstoornis (BPS) waar in Nederland zo’n 200.000 mensen last van hebben. Doel van de Stichting is om de vooroordelen die in de samenleving rondom borderline regelmatig de kop opsteken te slechten, o.a. door voorlichting, lotgenotencontact en een website met actuele informatie.

Mensen met borderline hebben last van sterke wisselingen in hun stemming, gedachten en gedrag. Hierdoor lopen ze vaak vast in het dagelijks leven, zowel privé als in de werksfeer. Ze hebben moeite met het behouden van relaties en vriendschappen. Het komt voor dat ze plotseling hun baan opzeggen of slagen er maar niet in om een opleiding af te maken. 

Borderline is impactvol voor degenen die het hebben, maar ook voor de mensen in hun omgeving, de naasten.

Een van de activiteiten van de Stichting is haar jaarlijkse publieksdag, dit jaar op 25 november in Amersfoort. Doel van deze dag is bij te dragen aan begrip bij lotgenoten en naasten en een positievere beeldvorming rondom BPS. Het was een volledig volgeboekte dag met meer dan 200 aanwezigen, zowel lotgenoten als naasten en hulpverleners. Ze werden bijgepraat over allerlei aspecten rondom BPS, zoals de laatste inzichten in behandeling en de wetenschap en het functioneren van iemand met BPS in de maatschappij. Daarnaast waren er verschillende workshops voor lotgenoten en naasten.

Ferry gaf, als naaste, twee goedbezochte workshops met het thema “vraag maar raak”, waar naasten hun vragen konden stellen en met elkaar in gesprek konden gaan. Wat betekent Borderline voor een naaste, wat zijn de valkuilen in de communicatie, hoe ga je om met oplopende spanningen en hoe houd je tijd en energie over voor jezelf?

Na afloop waren er veel positieve reacties op de tips voor een evenwichtige en gezonde verhouding als naaste met iemand met borderline.

Wilt u meer weten over borderline? Kijk voor meer informatie op www.stichtingborderline.nl   

Word donateur