BbA, Groen Links en SP willen meer afstand politiek en Fonds Lokale Media

BbA, Groen Links en SP doen in de raadsvergadering van woensdag 11 maart nog een laatste poging om de rol van het College en de Wethouder in het in te stellen Amstelveens Stimuleringsfonds Lokale Media terug te dringen. De partijen vinden dat de rol van de politiek bij een dergelijk fonds zo beperkt mogelijk moet zijn omdat anders de onafhankelijkheid van zo’n fonds in het geding is

In het Collegevoorstel brengt de in te stellen Mediaraad een advies uit aan het College dat budgetbevoegd en beslissingsbevoegd is en de beschikkingen zal afgeven. De drie partijen vinden dat het advies van de Mediaraad bindend moet zijn en dat het College alleen gemotiveerd van het advies kan afwijken voor zover dit het afwijken van het beoordelingskader betreft.

In het voorstel van het College worden de leden van de Mediaraad benoemd door het College op voordracht van een beoordelingscommissie bestaande uit raadsleden. De portefeuillehouder Media is adviserend lid van de commissie.
Groen Links, SP en bbA willen dat een extern bureau of de beroepsgroep zelf de selectie van de leden van de mediaraad doet.

Voorts stelt de wethouder voor om de ambtelijke organisatie een eerste licht toets te laten doen van de binnen gekomen aanvragen op basis van de wervingstekst en de vastgestelde criteria. De drie oppositiepartijen stellen voor dat een extern bureau of de beroepsgroep zelf een eerste lichte toets doet van de binnen gekomen aanvragen.
Ewa Petiet, die namens de drie partijen het amendement opstelde zegt: “De partijen zijn tot deze voorstellen gekomen, omdat zij vinden dat in de opzet van het College de beoogde onafhankelijkheid van het Stimuleringsfonds in twijfel kan worden getrokken door de rol van de Raad en het College bij de benoeming van de leden van de Mediaraad en bij de beoordeling van de aanvragen bij de Mediaraad”.

De drie oppositiepartijen kwamen tot deze actie nadat de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) de opzet van het Stimuleringsfonds in de vorm zoals het gemeentebestuur voorstelt, geen toegevoegde waarde heeft. Bovendien, meent de NVJ, kan de rol van de gemeente in de voorgestelde opzet als sturend worden ervaren. Daarnaast vindt de NVJ dat de beroepsgroep zelf goed in staat is om zowel vakkundige leden voor de Mediaraad te vinden, alsmede inhoudelijke criteria ten behoeve van journalistieke producties.

Meer over:

Word donateur