Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is een lokale politieke partij zonder enige binding met een landelijke of provinciale partij of groepering. BbA streeft er naar om de gemeente Amstelveen in haar huidige opzet leefbaar, veilig, groen en betaalbaar te houden. De partij wil dit doel bereiken door middel van een pragmatische aanpak van politiek bestuurlijke onderwerpen en een besluitvorming gebaseerd op een zo breed mogelijk draagvlak.

Opmerking: bij aanmelden en betaling na 1 oktober gaat het lidmaatschap wel direct in maar de contributie wordt gerekend als doorlopend tot en met 31 december van het volgende kalenderjaar.