BbA heeft grote zorgen over WMO vervoer   

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) heeft grote zorgen over het WMO vervoer (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) nu de pas per  1 januari 2022 actieve  vervoerder Maasstad Regie Centraal, heeft laten weten in Amstelveen en Aalsmeer te stoppen met deze vorm van Openbaar Vervoer, bedoeld voor mensen, die niet alleen zelfstandig gebruik kunnen maken van het normale Openbaar Vervoer. 

In juni van dit jaar hadden namens bbA Ewa Petiet en Kitty Huisman al in vragen aan het College hun twijfels geuit over de geleverde kwaliteit van de vervoerder. Er kwamen veel klachten bij bbA binnen. BbA vroeg zich met name af of het College in de aanbesteding niet te veel aandacht had besteed aan de prijs en te weinig aan de kwaliteitseisen. Men had gekozen voor de goedkoopste aanbieding. Het ging om een opdracht van 12 miljoen Euro over een periode van zes jaar.

Dinsdag 11 oktober werd de raad geïnformeerd over het stoppen van het WMO vervoer door Maasstad Regie Centraal. Voor Ewa Petiet (bbA) is dit een reden om in de raadsvergadering van woensdag 12 oktober de volgende vragen te stellen:

  1. Wat is de reden dat het bedrijf stopt met het WMO – vervoer?  Hoe komt het dat het College is overvallen door deze mededeling?
  2. Het College stelde in juli van dit jaar: ” In de offerteaanvraag zijn 172 eisen opgenomen. Een deel daarvan ziet toe op de kwaliteit van het vervoer”. Is het College het met BbA eens dat onder kwaliteit ook de continuïteit van de bedrijfsvoering hoort? 
  3. Uiteindelijk is er gegund op basis van de laagste prijs. Heeft het College hiervan voldoende het risico ingeschat dat dat van invloed zou kunnen zijn op de continuïteit van het bedrijf? Heeft u dat risico meegewogen? Je kunt immer niet voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. 
  4. Gaat het College er voor zorgen dat leveranciers zich in de toekomst niet alleen op prijs maar ook op basis van kwaliteit kunnen onderscheiden? En zal dit dan ook voortaan een grotere rol spelen in de gunning van de aanbesteding?   

Meer over:

Word donateur