BBA hield goede jaarvergadering

Burgerbelangen Amstelveen heeft op maandag 10 april  2017 in het wijkcentrum De Meent  de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Het werd een geanimeerde bijeenkomst met een goede  opkomst van de leden. De bekende jaarstukken werden zonder meer goedgekeurd. Bij de gesprekken  over de begroting kwam vanuit de vergadering  de vraag of de contributie niet wat hoger kan.  Besloten werd dat ingaande 2018 de contributie iets zal worden verhoogd. Aan het begin van de vergadering werden enkele nieuwe leden, die de ambitie hebben om binnen bbA politiek actief te worden, voorgesteld.

Voorzitter  Paul van der Meer zegde desgevraagd nogmaals toe dat het bestuur binnenkort met een toekomstvisie gaat komen. Vervolgens werd stilgestaan bij een mogelijke verandering van het politieke landschap in Amstelveen. “Er gaat meer concurrentie komen”, was de overtuiging van de leden. Vastgesteld werd dat bbA staat voor Amstelveen plus regio, omdat Amstelveen niet zonder de regio kan en omgekeerd.

Daarna werd er intensief inhoudelijk gediscussieerd over de af te leggen en in te vullen weg naar de verkiezingen in maart 2018. Er is al enige tijd een werkgroep actief, die met voorstellen zal komen voor de verkiezingscampagne.
Na twee uur vergaderen, werd de bijeenkomst afgesloten en daalden de aanwezigen af naar de immer gezellige kantine van De Meent, om terug te kijken op een geslaagde meeting.