BbA kritisch over aanpak ICT – problemen door College

Burgerbelangen Amstelveen heeft grote twijfels of de problemen rondom de ICT en het digitale werken binnen de gemeente snel zijn opgelost. Voor de fractievoorzitter van bbA Ruud Kootker was dit een reden om tijdens de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) donderdagavond (14 maart) een groot aantal vragen af te vuren op het College. Dit naar aanleiding van een raadsbrief van het College waarin stand van zaken rondom de ICT problemen werd gepresenteerd.

Ruud Kootker betoogde dat de Amstelveense burgers en bedrijven recht hebben op een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en dat de burgers moeten kunnen rekenen op een ambtelijke organisatie die haar mensen en middelen op een financieel verantwoorde wijze inzet om het maatschappelijke functioneren te bevorderen.
De bbA – fractievoorzitter stelde dat de problemen niet langs de weg van geleidelijkheid kunnen worden opgelost, maar dat een radicale koerswijziging noodzakelijk is. Hij vond dat het hier om meer gaat dan alleen een technisch ICT probleem. “Wie aan dat idee probeert vast te houden vertoont struisvogelgedrag. Wie denkt dat de implementatie van de aanbevelingen alle problemen gaat oplossen heeft het aan het verkeerde eind”. Daarmee bedoelde Kootker dat een radicale cultuuromslag binnen de ambtelijke organisatie noodzakelijk is.

De bbA – voorman baseerde zijn ongerustheid op de uitkomsten van een drietal rapporten waarin men o.a. tot de conclusie kwam dat niet alleen de ICT organisatie, maar ook de business onvoldoende is toegerust om de in de bedrijfsvoering noodzakelijke ontwikkelingen gestalte te geven.

Kootker vond dat de raadsbrief van het College te weinig informatie en onderbouwing bevatte en veel in het midden liet. Daarom vroeg hij onder meer waarom het college er nu wel op vertrouwt dat alles goed komt waar dat in het recente verleden niet goed is gegaan ( vraag 4), naar inzage in het plan van aanpak en naar rapportages over de voortgang ( vraag 6, 7 en 12) , naar de wenselijkheid van een crisisteam ( vraag 5) en naar mogelijke extra kosten ( vraag11).

Wethouder Frank Berkhout reageerde met een uitgebreide toelichting op de raadsbrief. Hij was het niet eens met Kootker. Met een been bijtrekken, de weg der geleidelijkheid en doorzetten van de ingeslagen weg van verbetering meent het College van een positie van “ onderaan bungelen” naar de middenmoot te kunnen groeien. Mede door de ook de andere oppositiepartijen geuite kritiek deed de wethouder wel een paar concrete toezeggingen. Zo zei hij toe in de komende maanden de raad sneller en beter te informeren en de raadsleden een beter inzicht te geven in het verloop van het proces. Bij bbA is de kritiek overeind gebleven en zijn de twijfels niet allemaal zijn weggenomen. Bba wacht invulling van de toezeggingen af en zal daarna, indien nodig, alsnog aansturen op een debat in de gemeenteraad.

Meer over:

Word donateur