BBA laaiend enthousiast over project energieneutraal Ameland.

Een delegatie van bbA heeft onder leiding van fractievoorzitter Jitze Bakker op zaterdag 2 juli een bezoek gebracht aan Ameland om het grootse Zonnepark van Nederland (23.000 zonnepanelen)  te bekijken. Verder kreeg de bbA-afvaardiging op het raadhuis een uitgebreide presentatie  voorgeschoteld, waarbij men kon zien hoe Ameland er in slaagt om uiterlijk 2020 op een duurzame manier te voorzien in de eigen behoefte aan elektriciteit, warmte en water.
Het bbA-gezelschap werd op het raadhuis ontvangen door de wethouder van o.a. sport, milieu en duurzaamheid Nico Oud en projectmedewerker Luc van Tiggelen. Zij lieten zien dat men al in 2007 begon met de voorbereiding. Wethouder Nico Oud: “Wij merkten dat er in de hele samenleving van Ameland het gevoel leefde iets met duurzame energie te doen. Wij hebben toen steeds de bevolking bij alles betrokken, want het is belangrijk dat al je ideeën door de samenleving worden gedragen. Daarbij hebben we bij alle projecten ervoor gezorgd dat er geen extra kosten voor de bewoners aan verbonden waren. Want als je de mensen gaat vertellen dat ze extra moeten betalen, dan haakt al snel een deel af” . De exploitatie van het project is ondergebracht in een coöperatie van 1600 leden. Alleen bewoners en eigenaren van huizen  kunnen lid van de coöperatie worden.

Hindernissen

Projectmedewerker Luc van Tiggelen legde uit dat er in de ontwikkeling van het project heel wat hindernissen te overwinnen waren. “Je moet je daar niet door laten afschrikken, anders kom je nergens”.  Nico Oud: “Onze stelling was: past iets niet in het beleid, dan maken we het beleid wel passend. Je moet ook niet te kinderachtig zijn. Natuurlijk had de plaatsing van het zonnepanelenpark wel enige gevolgen voor de dieren, zoals vogels en konijnen. Onze ervaring is dat de natuur zich gemakkelijk aanpast. Het doel is steeds geweest om het comfort van nu te behouden, maar zonder de natuur te vervuilen en zonder water en andere grondstoffen op te maken” .
Een probleem bij zonnepanelen was dat men zonder zon niet produceerde. Maar dat is hier opgelost. Verspreid over Ameland zijn 45 brandstofcellen geplaatst die altijd elektriciteit kunnen leveren. Een brandstofcel maakt super-efficiënt elektriciteit uit aardgas of groen gas. Zij kunnen dan een deel van  de productie van het Zonnepark leveren als de zon zich wat minder laat zien.

Eigen beheer

Ameland wilde de productie van energie niet alleen zelf creëren, maar ook zelf exploiteren. Luc van Tiggelen: “Daar moest vooral Eneco even aan wennen. Maar we hielden vast aan ons plan”. Nico Oud: “ We zijn eilanders, die willen zoveel mogelijk alles zelf doen zonder bemoeienis van buiten. Dat kan niet altijd, maar in dit geval zagen we wel een oplossing voor ons plan: nl. het lokaal elektriciteit produceren onder de noemer warmtekoppeling. Uiteindelijk ging na enig tegenstribbelen Eneco mee en heeft de aanwezige kennis van dit bedrijf ons later veel kosten bespaard. Het was de basis van een goede samenwerking” .
Ameland  vond dat het produceren van elektriciteit in een grote centrale twee nadelen heeft: de  stroom moet vaak een lange reis afleggen naar de gebruiker en de warmte die in de centrale ontstaat gaat meestal verloren. Het is beter om de elektriciteit te produceren op de plaats waar je de warmte gaat gebruiken. Dat is het principe van warmtekoppeling. Volgens dit systeem hebben de zwembaden op Ameland al een eigen gasgestookte warmtekrachtinstallatie. Het resultaat is een forse reductie van de CO2 uitstoot. Bij al deze ontwikkelingen heeft Ameland de steun van belangrijke bedrijven als Eneco, Gasterra, NAM, Philips en Entrance.  Entrance is een energietransitiecentrum. Het is de energieproeftuin van de Hanzehogeschool Groningen en de Energy Academy Europe. Wethouder Nico Oud sluit af met: “Dit project is een mooi uithangbord van Ameland. We zijn er best een beetje trots op, maar het is toch wel heel triest dat wij in zo’n uithoek van Nederland hierin ver voorop lopen. Eigenlijk een schande voor Nederland. Dit kan nl. op veel meer plaatsen worden uitgevoerd, maar het wordt om onduidelijke redenen niet overgenomen”.
 

Enthousiasme

De leden van de bbA-delegatie waren zonder uitzondering  enthousiast. De normaal  voor dit soort zaken zo gereserveerde Ruud Oord zei: “ Dit is echt fantastisch. Wat mij zo aanspreekt is dat het op alle vlakken integraal is.  Het is een knap project: goud in hun handen”.  Jitze Bakker:  “Het kost ons twee dagen, maar dit is elke minuut van onze trip waard geweest. Dit past precies  bij onze ideeën over duurzaamheid en slimme steden, de z.g. ‘smart city”.  Linda  Roos: “De moeite waard om er iets mee te doen, alleen Amstelveen zit al met allerlei combinaties en is onderdeel van diverse samenwerkingsverbanden en overeenkomsten. Dat hadden zij als eiland niet”.  Paul van der Meer:  “Zeer inspirerend”.  En de Amstelveense wethouder van o.a. duurzaamheid Peter Bot zei:  “Hier kunnen we echt iets mee. Heel bijzonder en we gaan met de nu opgedane kennis aan de slag”.