BBA-motie monumenten krijgt gezicht

Met de aanwijzing, afgelopen vrijdag (15 februari 2019), van de Jan Ligthartschool aan de Van Weerden Poelmanlaan als gemeentelijk monument heeft de motie, die Ewa Petiet van bbA een jaar geleden indiende een gezicht gekregen. Vorig jaar diende bbA een motie in om voor de inwoners een Meldpunt Monumenten in te stellen.
Ewa Petiet: “De aanleiding voor ons initiatief was de dreigende sloop van het gebouwtje in de Randwijcklaan. Bij de gemeente was de bijzondere rol van het gebouwtje tijdens de oorlog niet bekend. Toen de sloop werd aangekondigd sloegen enkele buurtbewoners alarm. Door een snelle actie van de gemeenteraad werd ingestemd met de aankoop van het gebouwtje, waardoor het van de sloop werd gered.

Maar zo’n laat ingrijpen brengt altijd extra kosten met zich mee. We kwamen toen op het idee om in een motie te vragen om een Meldpunt Monumenten. Bij dat meldpunt kunnen de inwoners van Amstelveen zelf locaties en gebouwen aangeven, die volgens hen behouden moeten blijven. Dat hiermee in een behoefte is voorzien blijkt wel uit het aantal aanmeldingen: 72, waarvan bij 24 de bewoners wezen op de Jan Ligthartschool”.

Vrijdag 15 februari maakte wethouder Herbert Raat, tijdens een kleine plechtigheid in de school, bekend dat de Jan Ligthartschool als eerste van de lijst een officiële status was verleend als gemeentelijk monument. Op uitnodiging van het gemeentebestuur voerde Ewa Petiet ook het woord. Hierin vertelde zij dat haar partij (bbA) groot belang hecht aan het cultureel erfgoed van Amstelveen. “Monumenten en beschermde stadsgezichten geven karakter aan onze stad”. Zij wees er op dat ook een ander “monument” in gevaar is, namelijk de historische museum-tramlijn vanuit het Haarlemmermeerstation. Omdat de stallingsruimte van de historische trams plaats moet maken voor woningbouw en Amsterdam geen vervangende ruimte heeft dreigt het lijntje te verdwijnen. Ewa Petiet: “Wij zouden het eeuwig zonde vinden als dat betekent dat de museumtram moet verdwijnen. De oude trams rijden al sinds 1975 door Amstelveen en zij geven karakter aan Amstelveen en in het bijzonder aan ons oude dorp”. Hierna nodigde zij burgemeester Bas Eenhoorn uit om de benoeming van het eerste monument dat is voortgekomen uit het Meldpunt, te ondertekenen.

In het gemeentelijk persbericht werd helaas geen melding gemaakt van de toespraak van Ewa Petiet en de rol van bbA in dit proces.

 

Meer over:

Word donateur