BBA neemt afscheid van Jaap Prent: deel 2

Meer luisteren naar de burgers

Jaap Prent heeft afscheid genomen van Burgerbelangen Amstelveen, de partij waarvan hij meer dan 15 jaar lid was. In die periode werd hij in de wijken en de wijkplatforms het gezicht van bbA. Officieel heeft hij afscheid genomen, maar helemaal weg zal Jaap nooit zijn. Daarvoor blijft zijn betrokkenheid  bij de partij en vooral bij het lief en leed van de gewone burger te groot. Maar de officiële functies heeft hij neergelegd, zoals die van burgerraadslid en plaatsvervangend burgerlid in enkele commissies. Jaap wordt dit jaar 80 en daarover zegt hij: “Met die leeftijd mag je zeggen: het is genoeg geweest. Nu word ik nog gewaardeerd, maar ik wil voorkomen dat men straks gaat zeggen dat ik te oud ben voor dit werk en voor deze tijd”.
Jaap heeft zich van het begin af aan het z.g. kleine leed van de burgers aangetrokken. “Weet je waarom “, zegt hij, “Omdat ik in mijn werk bij een vleesfabriek in Weesp heb ervaren dat de gemeentelijke overheid niet luisterde naar haar burgers. Een aanvraag van ons voor een verbouw- vergunning bleek al meer dan een jaar in een bakje te liggen en iedere keer als ik vroeg om de vergunning te tekenen werd er gezegd: als je zo blijft zeuren leggen we hem weer onderop.  Toen merkte ik dat de overheid niet luisterde naar de burgers en nam ik me voor daar wat aan te doen”.

Verslagje
Toen Jaap Prent lid werd van bbA heeft hij dat voornemen in de praktijk gebracht door vrijwel alle vergaderingen en bijeenkomsten van de wijkplatforms bij te wonen. “Daar hoor je wat er in de wijken en bij de mensen in de straat leeft”. Jaap maakte  van iedere vergadering een verslagje voor de fractieleden van bbA, zodat zij er op konden anticiperen. Maar Jaap was niet te beroerd om zelf actie te ondernemen als hem iets te lang duurde. Behoud en onderhoud van  monumenten in Amstelveen werd een van zijn stokpaardjes.

“Ik was bij een vergadering van Patrimonium. Daar hoorde ik mensen klagen over de slechte staat van de banpaal aan de Amsterdamseweg. Seya Dalderup, een Amstelveense kunsthistorica, heeft me toen de geschiedenis van de banpalen verteld en ik raakte er door geboeid. Moet je je voorstellen: de eerste banpalen kwamen al in 1342, ze waren toen van hout. In 1489 bevestigde Keizer Maximiliaan van Oostenrijk hun status en in 1598 werden ze vervangen door het huidige graniet. De twee banpalen die we nog hebben zijn dus meer dan 400 jaar oud. Amstelveen heeft nergens nog iets uit die tijd. De verhalen van de banpalen zijn heel bijzonder. De eerste  Amsterdammer die werd gestraft met verbanning tot buiten de banpalen was een dame, wegens vloeken. Mooi hè ? “
 Jaaps niet aflatende inspanningen leidden er toe dat de toenmalige wethouder Frans Hellendall in 2009 de banpalen liet renoveren. Ook de affuiten van de twee laatste kanonnen uit de  Amsterdamse verdedigingslinie (aan de Ouderkerkerlaan en bij de oude Kruitfabriek) werden meteen opgeknapt  en sinds die tijd ziet Jaap er op toe dat ze niet opnieuw verloederen.

Servicetelefoon
Bij zijn bezoeken  aan de wijkplatforms merkte Jaap ook dat veel bewoners niet wisten  waar ze klachten over bijvoorbeeld overlast, vernieling en verwaarlozing kwijt konden. Op zijn aandringen stelde bbA toen de gemeente voor om een z.g. service-telefoon in te stellen, zodat klachten meteen behandeld konden worden. Zo werd het telefoonnummer 5404911 in gebruik genomen. Hier worden alle klachten verzameld en vaak binnen twee dagen verholpen. “Dit zie ik echt als een bbA- succes”, aldus  Jaap Prent. Hij ziet dan ook het dicht bij de burger blijven en het zichtbaar maken van de sores in de wijken en de buurten als voornaamste doelstelling van Burgerbelangen.

De bbA-er Prent kijkt met voldoening terug, want hij heeft resultaat gezien van  zijn werk in de politiek, zoals de instelling van het koffie-uurtje in Bovenkerk, de verbetering van het fietspad langs de Bovenkerkerweg,  een WMO loket, het verleggen van lijn 5 naar de Strawinskylaan, het promoten  en ondersteunen van een z.g. repaircafé in Randwijck en De Meent en de parkeerverboden in de bochten van de straten in de Schilderswijk. “Tot dan mocht je ook in de bochten parkeren, maar daarmee werd de weg te smal voor brandweerauto ’s en ambulances.  En”, zegt Jaap,  “ ik denk dat ik wel mag zeggen dat we als bbA Cardanus een flinke duw in de richting van hun ondergang hebben gegeven. Ik merkte dat er bij Cardanus helemaal geen verantwoording was van de subsidies voor het werk in de wijken. Ik heb toen Cardanus daar vragen over gesteld, maar kreeg geen antwoord. Het leidde er zelfs toe dat  bbA niet meer bij de vergaderingen met Cardanus mocht zijn”.

Jaap Prent krijgt nu meer vrije tijd, maar  hoewel hij tegen de 80 is, gaat hij niet stil zitten. “Ik ga thuis  wat meer doen en ik blijf actief bij het Sociaal Steunpunt als secretaris. Verder kan bbA altijd een beroep op me doen “.  Daar zijn we van overtuigd, al was dat alleen maar om in de gaten te houden of zijn partij bbA goed let op de staat van zijn stokpaardjes: de  monumenten van Amstelveen en in het bijzonder de banpalen en de affuiten.  En zeker ook of de partij dicht bij de burger blijft.

Amstelveen, februari 2017