BbA niet gerust op protocollen geheime informatie

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is geschrokken van een publicatie in het Amstelveens Nieuwsblad waaruit blijkt dat tot tweemaal toe geheime stukken over de financiering van het project Alleman niet voldoende is afgeschermd. De stukken waren opgevraagd door Ronald Vecht, wijkbewoner van Bankras Kostverloren in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Vecht had een financiële onderbouwing opgevraagd van het voorgenomen bouwproject Alleman. Omdat informatie de gemeente in een nadelige positie tegenover de projectontwikkelaar kan brengen waren stukken weggelakt. Alleen was dit zo slordig gebeurd, dat met een beetje moeite de weggelakte delen toch leesbaar waren. Namens bbA heeft Ruud Kootker het College hierover mondelinge vragen gesteld.

Ruud Kootker benadrukt dat bbA staat voor transparantie en openbaarheid. “Maar”, stelt hij, “er kunnen ook wel eens wettelijke of zeer dringende redenen zijn om bepaalde informatie niet aan de openbaarheid prijs te geven. In dat geval moet de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden betracht om de betreffende informatie af te schermen”, aldus Ruud Kootker , die bovendien zegt te hebben gehoord, dat ook de NAW – gegevens van de verzoeker enige tijd zichtbaar zijn geweest.

Het bbA-raadslid heeft tijden de commissie ABM van 27 oktober het College een aantal vragen voorgelegd. Zo vraagt hij zich af of de gemeente protocollen heeft rondom WOB – verzoeken en hoe de werkinstructies er uitzien ,die worden gehanteerd bij het publiceren van niet-openbare informatie.

Ook heeft hij gevraagd of er naast de excuses aan de raad ook excuses zijn overgebracht aan de verzoeker. Ruud Kootker wil vervolgens van het College weten hoe zij dit veiligheidsincident beschouwt, of het, zoals de VVD eerder aangaf als een “minor” probleem te zien. Of dat het College net , zoals bbA, dit een serieuze zaak vindt nu er risico is gelopen dat gelekte financiële informatie ons als gemeente parten kan spelen.

BbA heeft tenslotte het College gevraagd of, net zoals bbA, het college van mening is dat nieuwe digitale tools ter vermijding van toekomstige plaatsingsproblemen op zich onvoldoende is, maar dat er ook juiste werkinstructies en dubbele checks moeten worden ingebouwd.

Meer over:

Word donateur