bbA nog niet gerust op bouwplannen Newa

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is, ondanks toezeggingen van de wethouder, nog niet gerust op de bouwplannen voor Newa 2, hoek Groenelaan/Sportlaan.
Afgelopen week had wethouder Floor Gordon een gesprek met de ontwikkelaar, Waterland Real Estate, waarin zij haar zorgen heeft geuit over de negatieve reacties uit de buurt op het huidige plan. De laatste weken is zij door meerdere inwoners en bewonersgroepen aangesproken op het plan. De wethouder hierover: “Als zo’n groot aantal omwonenden een initiatief niet ziet zitten moet je niet iets tegen wil en dank willen doorzetten.”

Zij heeft de ontwikkelaar gevraagd de plannen aan te passen en daarbij benadrukt dat de buurt er nadrukkelijk bij betrokken moet worden. In september start de participatie met de buurt en volgt er een beeldvormende sessie met de woordvoerders van de gemeenteraad. De ontwikkelaar heeft aangegeven de zorgen te delen en het plan zou zeker nog niet in beton zijn gegoten.

BbA volgt de ontwikkelingen op de voet en blijft zich de komende tijd inspannen om, samen met andere fracties, raadsbreed het huidige planproces bij bouwprojecten, met name het eerder betrekken van bewoners en gemeenteraad, te verbeteren.
Het feit dat de plannen passen in de Hoogbouwvisie en de Woonagenda wil nog niet zeggen dat je koste wat het kost dan ook de grenzen moet gaan opzoeken en dat elke plek binnen de bebouwde kom van Amstelveen geschikt is voor verdichting en verhoging.

Bovendien is bbA het wel met het bestuur van de Wijkkoepel Groenelaan eens, dat het verstandig is om eerst te kijken naar welke ruimte men nodig heeft voor het veilig maken van het onoverzichtelijke en drukke kruispunt. Immers er bestaan bij de gemeente nog steeds plannen voor een rotonde op dit kruispunt.

Burgerbelangen Amstelveen blijft waakzaam, wil een helder (burger)participatieproces aan de voorkant en is benieuwd hoe de ontwikkelaar zijn betrokkenheid met de buurt gaat waarmaken.

Meer over:

Word donateur