BbA ongerust over situatie ’t Jagershuis

Burgerbelangen Amstelveen is bezorgd over de staat van ‘t Jagershuis. In vragen aan de wethouder stelt bbA dat de instandhoudingsplicht door de eigenaar van het pand nog steeds niet wordt nageleefd en de partij vreest dat ’t Jagershuis eindigt in een complete bouwval.

Fractievoorzitter Ruud Kootker wijst erop dat in de commissievergadering ABM van 22 juni jl. wethouder Raat heeft aangegeven dat er polshoogte is genomen en dat de gemeente zal overgaan tot handhaving. Ruud Kootker: “Door ons vertaald betekent dit, dat de eigenaren onder dwangsom gesommeerd moeten worden de staat van het pand zodanig te herstellen dat verder verval en risico van toekomstige onontkoombare sloop wordt voorkomen. Daarom vragen we de wethouder welke acties door het College zijn ondernomen inzake de instandhouding van ’t Jagershuis’ en zo niet dan willen we weten wat de reden is dat nog niet tot handhaving is overgegaan.”

Tenslotte vraag bbA of de wethouder alsnog bereid is de eigenaar te bewegen tot actie over te gaan middels een handhavingsbesluit.

Meer over:

Word donateur