bbA pleit voor woningbouw naast oude KPMG gebouw

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) zet zich in voor een mogelijke transformatie naar wonen van het kantorengebouw langs de A9, dat op dit moment wordt gehuurd wordt door Atos.

Raadslid Ferry van Groeningen namens bbA zal hiertoe woensdag een motie indienen bij de behandeling van het bestemmingsplan. Hierin roept hij de gemeente op een initiatief tot transformatie naar wonen niet op voorhand af te wijzen.

Van Groeningen zegt: “In het vast te stellen bestemmingsplan wordt vastgehouden aan de bestemming kantoor. Het College spreekt haar voorkeur uit om kantoorruimte langs de A9 te behouden. Er is echter al geruime tijd leegstand in het nieuwe KPMG-gebouw waar al langere tijd maar liefst 6.000 m2 aangeboden wordt voor verhuur. Bovendien is de kans groot dat in 2023 ook Zwitserleven zijn pand verlaat, zodat er dan nog meer kantoorruimte vrijkomt.”

bbA wil een scenario zoals bij het oude KPMG voorkomen: langdurige leegstand dat economisch en maatschappelijk niet verantwoord is. Van Groeningen vervolgt: “Het is een open deur te verwijzen naar het tekort aan betaalbare woningen in Amstelveen. Dit gebouw kan zo maar 100 wooneenheden herbergen. Maar dan wel op een manier waarbij de gemeenteraad en niet de ontwikkelaar aan zet is: dus betaalbaar voor verschillende doelgroepen.”      
Zo ziet bbA kansen voor woningen voor ouderen, waarmee een begin kan worden gemaakt met de realisatie van de 2.500 woningen die in Amstelveen nodig zijn voor deze doelgroep. bbA sluit hierbij aan bij de Woonzorgvisie die door de raad is vastgesteld. “Bijkomend voordeel is dat het gebouw weer stedenbouwkundig een eenheid gaat vormen ”, aldus Ferry van Groeningen.  

Word donateur