bbA presenteert met trots nieuwe kieslijst

De ledenvergadering van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) heeft unaniem de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen goedgekeurd.

De vergadering accordeerde het voorstel van het bestuur om Ruud Kootker als lijsttrekker op nummer 1 te plaatsen. Runner up op de 2e plaats is Pieter Monkelbaan. Bij bbA geniet hij grote waardering, naast zijn creatieve bijdragen, voor zijn inbreng als burgerlid in de commissie Ruimte, Wonen en Natuur. Bovendien verving hij met verve in de afgelopen periode een half jaar lang Ewa Petiet als raadslid. Ook komen er op verkiesbare plaatsen drie nieuwe namen. Na de deskundige Ewa Petiet op 3, met acht jaar raadservaring, staat Ferry van Groeningen, in het verleden fractievoorzitter van het CDA, op 4, gevolgd door de vakbekwame nieuwkomers Kitty Huisman en Carolien van Vugt op 5 en 6.

Helaas wordt afscheid genomen van Jacqueline Solleveld Olthof en Marga van Herteryck. De zware belasting als raadslid is voor beiden niet meer te combineren met hun fulltime banen. bbA respecteert hun besluit, maar betreurt het zeer dat twee toegewijde raadsleden geen deel meer zullen uitmaken van de fractie.

De leden stemden in met het voorstel van het bestuur om, net als vier jaar geleden, de mogelijkheid open te houden om nog twee nieuwe kandidaten aan de lijst toe te voegen. Voorzitter Peter Bot informeerde de vergadering dat er nog gesprekken lopen met mogelijke kandidaten. Een primeur op de lijst is de Brit Peter Mayne. Hij woont al vele jaren in Amstelveen en werkt bij KPMG.
Hoewel er nog talrijke aanvullingen kwamen, werd het concept verkiezingsprogramma door de vergadering enthousiast ontvangen. Na het inpassen van de diverse voorstellen uit de vergadering zal het definitieve verkiezingsprogramma naar verwachting eind volgende week worden gepresenteerd.

Tevens waren de leden enthousiast over het door het campagneteam opgezette campagneplan. Uiteraard kwamen ook daar diverse aanvullingen op, maar was er ook hier unaniem groen licht voor de plannen. bbA hield, als gevolg van de corona omstandigheden, voor het eerst de ledenvergadering via een videoverbinding, waaraan door veel leden werd deelgenomen.
De volledige kieslijst van bbA ziet er als volgt uit, onder voorbehoud van nog maximaal twee toe te voegen namen:

K I E S L IJ S T GR22

RUUD KOOTKER
Ruud Kootker is sinds 2018 fractievoorzitter van bbA. Sinds 2008 woont hij met zijn vrouw Monique in het Stadshart van Amstelveen. Tijdens zijn loopbaan vervulde Ruud een aantal directiefuncties bij grote en middelgrote ondernemingen. Ook was hij vele jaren actief als interimmanager en mediator. Op dit moment is hij lid van de Raad van Toezicht van een zorgonderneming.
Binnen bbA heeft Ruud zich de afgelopen jaren ingezet voor een betere participatie voor burgers en ondernemers bij alle veranderingen in Amstelveen die hen raken. Daarnaast is Ruud een warm pleitbezorger van een degelijk financieel beleid en een open en transparante bestuurscultuur.

1.RUUD KOOTKER
Ruud Kootker is sinds 2018 fractievoorzitter van bbA. Sinds 2008 woont hij met zijn vrouw Monique in het Stadshart van Amstelveen. Tijdens zijn loopbaan vervulde Ruud een aantal directiefuncties bij grote en middelgrote ondernemingen. Ook was hij vele jaren actief als interimmanager en mediator. Op dit moment is hij lid van de Raad van Toezicht van een zorgonderneming.
Binnen bbA heeft Ruud zich de afgelopen jaren ingezet voor een betere participatie voor burgers en ondernemers bij alle veranderingen in Amstelveen die hen raken. Daarnaast is Ruud een warm pleitbezorger van een degelijk financieel beleid en een open en transparante bestuurscultuur.

2. PIETER MONKELBAAN
Pieter Monkelbaan is sinds 2018 actief voor bbA als lid van de raadscommissie RWN, en tijdelijk als vervangend raadslid voor Ewa Petiet. Hij is erevoorzitter van Sporting Martinus en o.a. oud-voorzitter van RTVA. Pieter woont met Betty in Elsrijk-west, is crisis- en transitiemanager, Lid in de Orde van Oranje Nassau en pleit ervoor dat bbA de Haarlemmerolie van Amstelveen is en blijft. bbA zet Pieter op nummer 2 vanwege zijn grote betrokkenheid bij de man en vrouw in de straat en zijn enorme creativiteit voor bbA in talrijke uitingen.

3. EWA PETIET
Ewa Petiet is al sinds 2014 actief voor bbA als raadslid. Zij is 36 jaar en wil graag een bijdrage leveren aan een fijne woon- en werkomgeving en een duurzaam Amstelveen. Zij zegt: “Ik wil me graag inzetten voor een inclusieve stad. Dat betekent voor mij een Amstelveen waarin iedereen kan meedoen, iedereen zich welkom voelt, iedereen de zorg kan krijgen, die hij of zij nodig heeft en waarin iedereen kan sporten en naar school kan gaan.” Ewa woont in Keizer Karelpark en woont samen met haar man en twee kinderen van 2 en 5 jaar.

4. FERRY VAN GROENINGEN
Ferry van Groeningen is 59 jaar en een geboren en getogen Amstelvener. Hij woont sinds 1996 in Westwijk en is getrouwd met Pien, leerkracht in het basisonderwijs. Als vrijwilliger is hij bestuurslid van de landelijke patiëntenorganisatie Stichting Borderline (www.stichtingborderline.nl).
Ferry is sinds 2010 actief in de lokale politiek o.a. als raadslid in de periode 2014-2018. In die periode zette hij zich in voor de realisering van middeldure huurwoningen, toen nog een ondergewaardeerd segment in Amstelveen. Hij zegt: “Het reilen en zeilen van mijn drie volwassen kinderen leert mij veel over de huidige samenleving. Deze ervaring wil ik inzetten om tot een sociaal, leefbaar, groen en groeiend Amstelveen te komen.” Van beroep is Ferry hypotheek adviseur.

5. KITTY HUISMAN
Kitty Huisman woont met haar man, een zoon en twee honden in Patrimonium. Sinds 1982 is zij opgegroeid in Amstelveen. Zij heeft een financiële achtergrond en is 53 jaar. Zij werkte ruim 18 jaar als registeraccountant bij KPMG. Zowel in Nederland als drie jaar in Londen. Nu heeft zij een eigen praktijk als schuldhulpverlener en budgetcoach. Een jaar geleden sloot zij zich aan bij bbA. Over die stap zegt zij: “bbA staat voor waar ik echt in geloof. Als burger en bewoner ben je verantwoordelijk voor je eigen omgeving. Maar bbA staat ook voor de leefbaarheid en behoud van het groene karakter van Amstelveen. Ik zal me sterk maken voor de burgerparticipatie. Immers de kracht van het luisteren en van wat je hoort moet je omzetten in beleid.”

6. CAROLIEN VAN VUGT
Carolien van Vugt (56) komt uit Amsterdam maar woont al 30 jaar met veel plezier in het Oude Dorp, samen met haar studerende dochter. Carolien is ruim 30 jaar werkzaam in het bedrijfsleven als communicatiemanager. Zij zegt: “Mijn ervaring is dat de oplossing vaak zit in het simpelweg echt luisteren naar elkaar. Ik wil me inzetten om gezamenlijk draagvlak te creëren voor het behoud EN het verbeteren van de leefbaarheid van onze mooie stad met ons mooie (Oude) Dorp. Ik heb gekozen voor bbA omdat die partij naar mijn mening als een van de weinigen zich oprecht inzet voor de belangen van alle burgers.”

7. …
8. …
9. PETER BOT
10. RUUD OORD
11. CAROLE THATE
12. DANIËLLE DE KLUIJVER
13. PETER MAYNE
14. HENK HEUVINGH
15. PAUL VAN DER MEER
16. ANNEMARIE FAKKELDIJ
17. WIL EMMERIK
18. RUDEL VAN DER KAAY
19. JACQUELINE SOLLEVELD OLTHOF
20. MARGA VAN HERTERYCK
FRITS SUER
21. CHRIS SMEENK
22. JAAP PRENT
23. HARRIE PIJNENBORG
24. JOHN LEVIE
25. LINDA ROOS


Meer over:

Word donateur