bbA scoort met Praat met de Raad in Keizer Karelpark

De door BBA georganiseerde bijeenkomst Praat met de Raad in het Keizer Karelpark op  6 april is een succes geworden. BBA had namens de gemeenteraad twee sessies georganiseerd: in de lunchroom Italky  een bijeenkomst  voor de ondernemers en winkeliers uit het Keizer Karelpark en anderhalf uur later  in het Rode Kruisgebouw voor de bewoners. Ook de andere fracties waren vertegenwoordigd. BBA-fractievoorzitter Jitze Bakker heette de aanwezigen welkom.  Daarna stelden bewoners en ondernemers  de bekende thema ’s aan  de orde zoals veiligheid, overlast met name door jongeren die zonder enige structuur leven, afvalcontainers, maar ook  de bevoorrading van de nieuwe COOP aan de Van der Hooplaan en het parkeerdek dat meteen toegang geeft tot de woningen. Ook kwam aan de orde dat door bezuinigingen bijv. het lidmaatschap van de muziekschool alleen nog voor een  draagkrachtige klasse is te betalen.  Toch waren er ook complimenten voor de gemeente  met name voor het onderhoud van het groen het  verwijderen van afval. Aan de raadsleden nu de taak de voorstellen, ideeën en klachten naar voren te brengen inde diverse commissievergaderingen.
Op de foto ‘s :  Lunchroomn  Italy was bijna te klein om de gekomen raadsleden en winkeliers een plaats te geven.  
In het  Rode Kruisgebouw heette  Jize Bakker de ca. 35 bewoners  welkom.