BBA sprak met Indiase gemeenschap over hun wensen

Op verzoek van enkele leden van de Indiase gemeenschap organiseerde Burgerbelangen Amstelveen (bbA) in het wijkcentrum Westwijk zaterdagavond een informatieavond over de komende verkiezingen. In haar inleiding vertelde mede-initiatiefnemer mevrouw Pratima Singh dat er in Amstelveen 4200 Indiërs wonen, die, zo benadrukte zij bij herhaling, absoluut geïntegreerd willen leven. “De Indiërs ervaren Nederland, en Amstelveen in het bijzonder, als een plaats waar het heel plezierig leven is. Ongeveer 40% van ons woont hier langer dan 5 jaar”.

De Indiase gemeenschap streeft naar een grotere betrokkenheid tussen Amstelveners en Indiërs. Daarbij stuit men nogal eens op onwetendheid van beide kanten en op een gebrek aan informatie. Meer kennis van elkaars cultuur en het leren van de Nederlandse taal vinden Indiërs onontbeerlijk om goed te integreren. Maar ook belangrijk vinden ze een Engelstalige school en een eigen ruimte waar men elkaar kan ontmoeten.

De meeste van hun wensen verschillen niet veel met die van andere bewoners van Amstelveen, zoals beter openbaar vervoer tijdens de spitsuren, meer sportfaciliteiten en een jaarlijkse internationale yoga dag. Maar daarnaast ook meer veiligheid, want het aantal inbraken en diefstallen is te hoog.

Het belang van vrijwilligerswerk in Nederland wordt, zo bleek, heel goed onderkend door de Indiase gemeenschap. Zo vertelde een van de initiatiefnemers, Parth Srivatava, dat na een oproep in hun gemeenschap 22 Indiërs zich hadden gemeld om te helpen bij de 2e AmstelveenZ lentemarathon op 25 maart a.s.

Aan de hand van de complete huis-aan-huis verspreide kandidatenlijst werd uitleg gegeven over het systeem van de gemeentelijke verkiezingen in ons land en over de mogelijkheid om een laag geplaatste kandidaat met voorkeurstemmen toch een plaats in de Raad te bezorgen. Namens bbA gaven Daniëlle de Kluijver en Ruud Kootker een presentatie van het bbA-programma en werden de wensen van de Indiase gemeenschap tijdens een levendige discussie besproken.
Beide partijen vonden het een nuttige en zinvolle bijeenkomst, die zeker een vervolg gaat krijgen. Enkele Indiërs beloofden ook om op 21 maart ‘s avonds naar het gemeentehuis te komen, om daar de uitslagen af te wachten.
Op de foto ’s van Chris Smeenk zien we Danielle de Kluijver, die een groot deel van de presentatie voor haar rekening nam, en Ruud Kootker in discussie met een deel van aanwezigen, w.o. mevrouw Pratima Singh en mede-initiatiefnemer Parth Srivatava. Namens bbA waren ook aanwezig Jacqueline Solleveld, Marga van Herteryck, wethouder Peter Bot en namens het bestuur Frits Suer.

Meer over:

Word donateur