BBA staat voor een verantwoord financieel beleid

Ruud Oord, het bbA-raadslid uit de periode voor maart 2018, zou zo ongeveer helemaal gek zijn geworden als hij had moeten ervaren dat het gemeentebestuur de inkomsten van de grondexploitatie voor de komende jaren, zonder enige onderbouwing, heeft geschat op 25 miljoen en die ook al aan het uitgeven is. Geschat met de vinger in de lucht. Ruud stond erom bekend dat hij ieder voorstel voor financiering van wat dan ook, punctueel narekende. Ik heb nog steeds het beeld voor ogen van de man die, al bladerend en frommelend in een stapel kladjes, met een lichte moppertoon zijn fractiegenoten vertelde dat iets veel meer ging kosten of dat het door het College voorgestelde budget veel te hoog was.

Dit alles zonder star te zijn, want Ruud Oord liet zich met goede argumenten ook wel eens overtuigen. Hoewel bbA veel voor elkaar wilde krijgen, stelde de partij altijd een gezonde financiële huishouding van Amstelveen voorop. Geen onverantwoorde risico‘s, geen te grote overheidsbemoeienis en stimuleer de burger ook zelf initiatieven te nemen in plaats van te wachten op wat de overheid doet. Geld uitgeven mocht van Ruud dan wel, maar het moest wel gedekt zijn en verantwoord. Juist daarom ondervond hij grote waardering van de VVD. Hij deed niet zijn best om in de raad zijn betogen met takt en fluweel te omlijsten. De VVD vond dat wel mooi, want daarmee had de partij een bondgenoot in het beleid om Amstelveen financieel op orde te houden.

Onhaalbare plannen

Des te verbazingwekkender is het dat de VVD dat beleid in het huidige college (zonder BBA) heeft losgelaten, getuige de vele financieel bijna onhaalbare plannen die er liggen en de nonchalance waarmee men zo maar aanneemt dat de grondexploitatie in de komende jaren wel zo’n 25 miljoen gaat opbrengen. Nog gekker is het dat die geschatte opbrengst al min of meer wordt uitgegeven. Het is dan ook geheel in de traditie van onze partij dat de nieuwe gezichten in onze fractie vasthouden aan de bbA-stelling dat zorgvuldig moet worden omgegaan met de gemeentelijke financiën. In die lijn voert onze fractievoorzitter Ruud Kootker het woord als het gaat over het financieel beleid. Niet anders dan vroeger plaatst bbA daar vraagtekens bij. In de Commissievergadering ABM zei Ruud Kootker: “We hebben grote zorgen over de financiële haalbaarheid van al die plannen, gelet op de te verwachten extra kosten, die de problemen rondom de ICT met zich meebrengen, alsmede de onzekerheid over de bijdrage van Aalsmeer”.

Toen in de vergadering van de Commissie RWN (Ruimte, wonen en natuur) de te verwachten opbrengst van de grondexploitatie aan de orde kwam wees Ruud Kootker er nog eens op dat bbA steeds heeft aangedrongen op onderbouwing van de schatting van de grondopbrengst. Dat aandringen van bbA leidde er in ieder geval toe dat het College even snel het adviesbureau Twijnstra Gudde in de arm nam om die schatting van 25 miljoen nader te analyseren. Welnu Twijnstra Gudde bevestigt dat er in feite geen gefundeerde onderbouwing is.
In hun rapport staat op pagina 23: “Daarnaast constateren wij dat op basis van de politieke wens om een ambitieus collegeprogramma te realiseren, potentiële maar onzekere opbrengsten in een vroeg stadium zijn ingeboekt om toekomstige uitgaven te dekken”.

Op de centen passen

Collegepartijen VVD, PvdA en vooral D66 kunnen nu wel heel geïrriteerd reageren, maar in feite doet bbA niets anders dan wat het altijd al wil, namelijk goed op de centen passen en juist daarom werd de partij in de twee vorige Colleges zo gewaardeerd.
Maar ik denk dat het zo zit. De VVD zit klem tussen D66 en de PvdA. D66 heeft wethouders met torenhoge ambities en de PvdA heeft met Marijn van Ballegooijen een wethouder, die vast van plan is zichzelf en zijn partij het sociaal gezicht van Amstelveen te laten zijn. En dat kost ook wat, getuige zijn uitspraak in een van de raadsvergaderingen: “Wij gaan het budget voor zorg overschrijden, gewoon omdat we de mensen centraal stellen en niet de cijfers”. Ambitie is mooi en sociaal beleid ook. Maar het mag niet zo zijn dat we onze kinderen opzadelen met de schulden die we nu maken.

Bezuinigingen

Nog niet eens zoveel jaren geleden zat in de reservepot van Amstelveen 100 miljoen. Volgens Ruud Kootker zal dat in 2023 nog maar 11,5 miljoen zijn. Veel te weinig om de te verwachten tegenvallers op te vangen, met als gevolg weer zware bezuinigingen. De ervaring leert dat dan altijd gekort zal worden op groenonderhoud, sport en recreatie, kunst en cultuur en ook de zorg. Altijd hetzelfde liedje. Men leert het nooit. Dus blijft bbA dwarsliggen als het gaat om ongedekte, dan wel onverantwoorde uitgaven.

Amstelveen, 1 juli 2019 Frits Suèr

Voordat hij in 1986 het bedrijfsleven in ging was Frits Suer 25 jaar sportjournalist met uiteraard een onafhankelijke mening. Ook in zijn nieuwe functies in o.a. het bedrijfsleven bleef hij een onafhankelijke geest en dus nu ook als bestuurslid van bbA. Die onafhankelijkheid betekent automatisch dat zijn mening in zijn columns niet altijd de mening hoeft te zijn van de bbA – fractie

Meer over:

Word donateur