bbA stelt vervolgvragen over bodemvervuiling Amsterdamse Bos

In reactie op de recente beantwoording van het College van B&W op de vragen over de bodemvervuiling in het Amsterdamse Bos en de zorgwekkende bevindingen gepresenteerd door 1Amstelveen heeft Dave Offenbach, raadslid van Burgerbelangen Amstelveen (bbA), aanvullende vragen gesteld aan het College van B&W van Amstelveen. Deze vervolgvragen benadrukken de noodzaak van een gecoördineerde aanpak, gedetailleerde onderzoeken, en transparante communicatie richting de inwoners van Amstelveen over de veiligheid in het Amsterdamse Bos.

Offenbach roept op tot een leiderschapsrol van de gemeente Amstelveen in het coördineren van deze kwestie, het uitoefenen van druk op de gemeente Amsterdam voor een uitgebreid onderzoek in samenwerking met het RIVM, en het versterken van de samenwerking met deskundigen en andere betrokken gemeenten. Daarnaast vraagt hij om gedetailleerde locatiegegevens, actieplannen, en maatregelen om de risico’s van asbestverstuiving, zwem- en visconsumptie en producten uit het Voedselbos aanzienlijk te verminderen.

Burgerbelangen Amstelveen benadrukt het belang van een urgente en gecoördineerde respons om de veiligheid en het welzijn van de Amstelveense gemeenschap te waarborgen. 

Meer over:

Word donateur