BbA steunt wensen Horeca

De Amstelveense Horeca gaat maandag 2 november een brandbrief aan de burgemeester en wethouders overhandigen met daarin een aantal wensen. Dit gebeurt om ca. 11 uur op het Stadsplein. Hoewel men algemeen van mening is dat het Amstelveense gemeentebestuur zich altijd heeft opgesteld als een constructieve partner is de nood zo hoog geworden na de recente maatregelen tegen het Coronavirus, dat men zich op demonstratieve manier zich tot het College wendt.

In AmstelveenZ zeggen de ondernemers: “Het zijn moeilijke tijden. Na een eerste lock down van elf weken in het voorjaar is de horeca sinds twee weken opnieuw gesloten. Zicht op spoedige versoepeling van de maatregelen is er niet”.

De financiële steun van de Rijksoverheid dekt volgens de horecaondernemers lang niet de kosten. De afhaal- en bezorgdienst die verscheidene restaurants hebben ingesteld dekt slecht een heel klein deel van de kosten. Het water staat de horeca aan de lippen. Er is behoefte aan perspectief.

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) begrijpt, dat de problemen voor de horeca zo nijpend zijn geworden dat men de gemeente om hulp vraagt. Vooruitlopend op de overhandiging van de brandbrief hebben de horeca ondernemers al enkele voorstellen gedaan.

  • Tegemoetkoming in de gemaakte kosten voor corona-aanpassingen die nu nutteloos zijn
  • Mogelijkheden voor winterterrassen, tenten enz.
  • Duidelijke afspraken over handhaving door de BOA’s
  • Kwijtschelding OZB, leges en heffingen voor horeca – ondernemers.

Fractievoorzitter Ruud Kootker zegt: “BbA snapt die actie heel goed. Iedereen kan bedenken hoe groot de problemen voor deze ondernemers zijn geworden. Zonder steun zullen veel horeca ondernemingen het niet overleven en laten we daar duidelijk over zijn: een stad zonder bloeiende horeca verliest haar glans en uitstraling. Kortom, we moeten alles uit de kast trekken om de noden van de ondernemers, en hun werknemers niet te vergeten, te verlichten.”

BbA roept dan ook iedereen in Amstelveen op massaal gebruik te maken van de afhaal – en bezorgdiensten van de horeca. Ruud Kootker: “Ik weet dat hiermee de kosten niet worden gedekt. Maar het is ook een symbolische en morele steun voor de horeca. Elk steuntje in de rug zal de horeca mensen goed doen”.

Meer over:

Word donateur