bbA tegen plannen hoogbouw Ouderkerkerlaan

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) vindt de bouwplannen voor het 17 bouwlagen en meer dan 58 meter hoge appartementengebouw aan de Ouderkerkerlaan 150, het zogenaamde Amstelwood project, niet in balans met de omgeving en een bedreiging voor prettig wonen en leven in de wijk  Keizer Karelpark oost. 

Ruud Kootker, fractievoorzitter en lijsttrekker van bbA: “Dit megalomane plan moet van tafel. Het kan niet zo zijn dat wij de zakken van projectontwikkelaars blijven vullen door idioot hoge torenflats te bouwen in de achtertuinen van de bewoners van de Van der Leekbuurt.”

Kootker geeft toe dat de door de gemeenteraad vastgestelde hoogbouwvisie ruimte geeft om op bepaalde plaatsen in de stad de hoogte te gebruiken, maar benadrukt dat ook is afgesproken dat hoogbouw in balans moet zijn met de leefomgeving.

Eerder speelde deze problematiek ook al bij de plannen voor de Mr. Groen van Prinstererlaan 114 in de wijk Stadshart, waar overduidelijk al de uiterste grenzen opgezocht werden toen het ging om de hoogte en verdichting (hoe dicht je tegen bestaande bebouwing aanbouwt). 

Bouwen in balans

Toen, in maart 2020, diende bbA een motie in over ‘Bouwen in Balans’, waarbij de partij stelde niet te kunnen ontkomen aan bouwen in de hoogte om meer mensen te helpen aan een betaalbare woning, maar dat dit niet ten koste mag gaan van de leefbaarheid en de woonkwaliteit van de buurten en wijken. De motie werd door de meerderheid van de raad niet gesteund.

Ook bij de plannen voor een megalomane torenflat pal tegenover de Stratusflat bij het winkelcentrum Groenhof, het zogenaamde ‘Newa project’ werd opnieuw de uiterste grens opgezocht. Na overduidelijke protesten van buurtbewoners en de politieke inzet van Burgerbelangen Amstelveen, en later ook vanuit andere politieke partijen, is het toen gelukt dit project voorlopig in de ijskast te zetten.  

Onevenredig hoog

Het opnieuw opzoeken van de uiterste grenzen is niet in het belang van de inwoners van de stad, ook al omdat het draagvlak voor bouwplannen in buurten en wijken bij inwoners op deze manier als sneeuw voor de zon gaat verdwijnen. Los nog van het feit dat dit pand onevenredig hoog wordt in vergelijking met de andere hoogbouw, zoals het kantoor van Zwitserleven, de Mayor, de Meander en de hoge flats op het Stadshart.  

Kootker: “Het is eerder een steenpuist dan een landmark, zoals het College wil doen geloven. Totaal niet passend in de beeldkwaliteit van de zo karakteristieke wijk Keizer Karelpark. We willen graag dat er gebouwd wordt, maar in balans en met de menselijke maat.”

Toen vrijdagavond in de buurt bekend werd, dat bbA daar zaterdag met een delegatie van de partij ging kijken was dat voor talrijke omwonenden, ingeseind door de coördinator van de actiegroep  Karel Rutgers, reden om zich bij de bbA-ers te voegen en uitgebreid te discussiëren over de plannen. bbA was daar met raadslid Ewa Petiet, burgerraadslid en nummer 2 op de kieslijst Pieter  Monkelbaan en de nummers 4 en 5 Ferry van Groeningen en Kitty Huisman. Alsmede met de buurtbewoner Chris Smeenk en partijsecretaris Frits Suer. De bewoners reageerden enthousiast op het bezoek van de bbA-delegatie en grepen de kans met beide handen aan om hun grieven te uiten.  

Derde keer

Pieter Monkelbaan vond het een zeer geslaagde bijeenkomst en zei over de bouwplannen: “Dit is nu de derde keer dat een plan wordt gepresenteerd dat niet past in de leefomgeving van de Amstelveners. Wij staan voor betaalbaar wonen en willen ook echt kijken waar we woningbouw voor betaalbare woningen kunnen inpassen. We steunen duurzaam en natuurinclusief bouwen en zijn blij met bouwprojecten als Olympiade aan de Startbaan waar we honderden woningen bouwen. En ook Nieuw Legmeer, De Scheg en Kronenburg-Uilenstede kunnen op onze steun rekenen, maar dit gaat echt te ver. Te hoog op deze plek. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.“ 

Ruud Kootker stelt: “bbA hoopt dat de raad en het college zo verstandig zijn het plan voorlopig van tafel te halen. Dan kunnen we opnieuw kijken hoe we op die plek een voor iedereen aanvaardbaar aantal woningen en aangepast aan de omgeving kunnen realiseren.” 

Grappig was dat ook de politie kwam kijken naar deze spontane open lucht vergadering. Na een paar adviezen over anderhalve meter en mondkapjes mocht de bijeenkomst worden voortgezet. 

Meer over:

Word donateur