BBA tevreden met forse verlaging parkeerbelasting 

De bewonersvergunningen voor parkeren gaan met 40 euro omlaag. Het tarief voor de bewonersvergunning voor één auto  gaat met ingang van 1 oktober 2015 van 100 Euro naar 60 Euro per jaar. Hiermee wordt een oude belofte ingelost, die indertijd bbA-wethouder John Levie deed. Hij zei toe dat als uit een evaluatie zou blijken dat  het tarief van 100 euro  naar beneden kon worden bijgesteld dit ook zou gebeuren  BBA is dan ook blij dat die oude belofte in 2012  van het vorige college nu wordt ingelost.
Bij het invoeren van de parkeervergunning in 2012 werd het tarief bepaald op 100 euro per jaar, omdat het uitgangspunt van het parkeerbeleid was dat de tarieven kostendekkend moesten zijn. In de jaren daarvoor leverde de parkeervergunningen  voor de gemeente  aan jaarlijks  toenemend verlies  op.  Hierop besloot de gemeenteraad  dat de parkeertarieven voortaan kostendekkend moesten zijn. 


Op verzoek van bbA werd ook afgesproken dat in geval de kosten lager zouden uitvallen het tarief naar beneden zou worden bijgesteld. Nu is  gebleken  dat na de aanloopkosten voor met name de digitalisering,  het tarief verlaagd kan worden tot 60 Euro per jaar.  Daar komt nog bij dat er een dagvergunning voor speciale dienstverlening wordt ingevoerd en dat de mogelijkheden voor een patiëntenvergunning worden verruimd. 

De parkeeroperatie was destijds opgezet om er voor te zorgen dat de bewoners in en om  het Stadshart  bij hun huis zouden kunnen parkeren. Door  met name de invoering  van de digitale  controle, kon de tariefsverlaging worden gerealiseerd.