BBA tevreden met verkiezingsuitslag

De fractie en het bestuur van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) zijn dik tevreden over de verkiezingsuitslag. Ruud Kootker fungeerde als campagneleider en zei dan ook na het bekend worden van de uitslag: “ Vier jaar geleden kregen we 3213 stemmen en nu 4103. Dat is een stijging van bijna 28 %. Dat is iets wat elke campagneleider blij maakt. Ik ben trots op onze hele bbA – groep,die zo hard heeft gewerkt voor dit resultaat”.

Lijsttrekker en wethouder Peter Bot vindt met name het toegenomen aantal stemmen op bbA verheugend. “De 28% groei zie ik als een ondersteuning van het gevoerde beleid en verschaft ons een speciale positie bij de komende onderhandelingen over het te vormen college`.
De in de Raad debuterende Ruud Kootker vindt dat met de uitslag wordt aangetoond dat bbA in haar 25 jarig bestaan bbA een stabiele partij is geworden die niet meer is weg te denken uit de Amstelveense gemeenschap. “ We zien er dan ook naar uit om ook in de komende vier jaar een belangrijke bijdrage te leveren aan een goed woon-, leef-, zorg – en welzijnsklimaat voor iedere Amstelvener”.

Verrassing

Een aangename verrassing is het grote aantal voorkeurstemmen voor de nummer 2 op de lijst, Jacqueline Solleveld, namelijk 728. Zij zegt daarover: “ Ik heb nooit kunnen bevroeden dat zoveel mensen op mij zouden stemmen. Ik voel me echt zeer vereerd. Ik wil dan ook iedereen bedanken voor het vertrouwen dat men mij heeft gegeven. Het is een enorme stimulans. Ik zet me de komende vier jaar samen met bewoners en ondernemers graag in voor onze Amstelveense samenleving”.
De scheidende fractievoorzitter Jitze Bakker concludeert, dat bbA het in de afgelopen vier jaar goed heeft gedaan. Dat en de goede campagne hebben tot dit resultaat geleid. Als je alles bij elkaar optelt heeft de kiezer in feite de coalitie van VVD, D66, PvdA en bbA een mandaat gegeven om door te gaan”.

Gedegen basis

De voorzitter van het bestuur van bbA, Paul van der Meer, stelt vast dat de uitslag een gedegen basis vormt om in de komende jaren bbA sterker en groter te maken. “We hebben een basis van erg goede mensen en die moeten we uitbouwen”.
Alleen Ruud Oord, die de Raad ook verlaat, is wat kritischer. “Als ik het afmeet aan de campagne die we hebben gevoerd, had ik vijf zetels verwacht. Maar ik moet toegeven dat we vooruit zijn gegaan. Vorige keer eigenlijk 3 zetels plus een restzegel,die we te danken hadden aan OCA, en nu op eigen kracht een dikke vier zetels”.
Hoewel Ruud Oord zich terugtrekt uit de gemeenteraad blijft hij voor bbA wel beschikbaar voor ondersteunende werkzaamheden en zo nodig als burgerlid.

Meer over:

Word donateur