BbA: Uitgestoken hand RTVA pakken

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) heeft met instemming gereageerd op de beslissing van het Commissariaat voor de Media om RTVA definitief aan te wijzen als de lokale publieke media-instelling voor Amstelveen. De licentie loopt tot augustus 2024. Deze uitspraak kwam na een door de gemeente ingesteld beroep tegen de eerdere beslissing van het Commissariaat om de uitzendlicentie opnieuw aan RTVA te geven omdat volgens het Commissariaat RTVA aan de belangrijkste eisen voldoet. BbA is blij, omdat deze uitspraak in overeenstemming is met de eerdere standpunten van bBA.

In een korte brief aan de gemeenteraad laat RTVA weten dat het graag in gesprek wil met andere publieke en private partijen die zich willen inzetten voor versterking van de onafhankelijke lokale journalistiek in Amstelveen. BbA ziet dit als een uitgestoken hand, die moet worden aangegrepen.

Ewa Petiet, raadslid voor bbA, concludeert dat er na deze beslissing voorlopig geen ruimte is in Amstelveen voor een ander lokale zendgemachtigde. Immers de licentie is tot en met augustus 2024 aan RTVA gegeven.

Ewa Petiet: “Wij zijn ook blij dat RTVA zelf heeft aangegeven bereid te zijn tot overleg met alle partijen om te komen tot een versterkte stabiele omroep. Wij vinden dat alle partijen en ook de gemeenteraad die uitgestoken hand moet pakken. Voor die gesprekken heeft het onze voorkeur dat ook een professionele bemiddelaar vanuit de overheid wordt ingezet om er voor te zorgen dat alle wederzijdse belangen worden gehoord en gezien, zodat een toekomstbestendige oplossing kan worden bereikt”.
De lokale partij roept het College ook op om inhoudelijk afstand te bewaren van de inrichting van de onafhankelijke journalistiek en dito lokale publieke omroep. “Wij vinden dat de politiek zich verre moet houden van het inrichten van het publieke mediaveld. De gemeente moet nu er alleen voor zorgen dat RTVA op basis van een reëel subsidiebedrag haar werkzaamheden kan hervatten”, aldus Ewa Petiet.

Meer over:

Word donateur