BBA verwijt Amsterdam gebrek aan informatie

Burgerbelangen Amstelveen (BBA) vindt dat  Amsterdam  in gebreke is gebleven bij het informeren van de Amstelveners over de werkzaamheden  aan en het afsluiten van de Nieuwe Kalfjeslaan, de weg die rondom de hockeyvelden loopt en naar de manege gaat. De ingang Kalfsjeslaan wordt ook door honderden Amstelveners gebruikt om naar de hockeyvelden en de manege te rijden.
Automobilisten die willen parkeren worden nu verwezen naar de recreatievelden  ten noorden van de weg, maar in de eerste week van februari was er helemaal geen verwijzing  en moesten automobilisten hun eigen weg maar zoeken.  Alleen bewoners van de Emmakade zijn door Amsterdam op de hoogte gesteld van de uit te voeren werkzaamheden.
Die betroffen ook het vergroten van het tegenover de Emmakade gelegen parkeerterrein. Hiervoor is een tiental bomen gekapt. In het midden van het parkeerterrein is nu een toegangsweg voor het Bos aangelegd.  Het oorspronkelijke fiets- en wandelpad is verdwenen. De nieuwe weg – ook voor autoverkeer –  is zo aangelegd dat  er nog maar weinig voor nodig  is om de weg door te trekken naar de Prins Bernhardlaan.
Bussen

Het parkeerterrein zou mede vergroot zijn, om er bussen te parkeren. Maar de vernieuwde toegangsweg is weer zo smal dat bussen elkaar niet kunnen passeren. En dat geldt ook voor de soms  nog grotere en bredere voertuigen waarmee de paarden worden vervoerd. Afgezien daarvan is het volstrekt onduidelijk waar de fietsers moeten rijden. Als je daar de grootscheepse bomenkap (mede nodig door de berkenziekte) nog aan toevoegt, roept dit veel vragen op bij de bezoekers van het Amsterdamse Bos.

Linda Roos, raadslid voor BBA zegt: “Amsterdam beheert het Bos, maar honderden Amstelveners maken er dagelijks gebruik  van. Dan is het toch een kleine moeite om in de gemeentepagina’s van het wekelijkse Nieuwsblad in te breken en daar melding te maken van de plannen en de te verwachten overlast. Het Bos ligt op Amstelveens grondgebied en dan hoort het dat ook Amstelveners worden geïnformeerd over wat er in het Bos gebeurt”.  BBA wil dat  het College Amsterdam hierover aanspreekt, temeer omdat de hoofdstad al eerder geen rekening hield met onze gemeente vanwege maatregelen die direct invloed hebben op Amstelveen, zoals het ingevoerde betaald parkeren in Buitenveldert en het besluit om de tramlijn 5 niet meer naar het Centraal  Station te laten rijden.

Word donateur