bbA  vraagt meer bekendheid mogelijkheden Startersleningen  

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) gaat woensdag 13 december bij de behandeling in de gemeenteraad van de Verordening Doelgroepen Woningbouw het College vragen om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden die de Starterslening biedt voor de middeninkomens bij het kopen van een huis. Dit  temeer omdat de regeling in Amstelveen in 2020 aanzienlijk is verruimd. BbA vindt dat te weinig Amstelveners van deze regeling gebruik maken. Namens bbA heeft Ferry van Groeningen het College opgeroepen om met een inventieve aanpak te komen om de mogelijkheden van de Starterslening onder de doelgroep en de adviesmarkt onder de aandacht te brengen.

bbA maakt zich al langere tijd zorgen over de toegang op de woningmarkt voor de middeninkomens. Het aandeel middeninkomens  in de Amstelveense samenleving  is volgens Van Groeningen in enkele jaren enorm teruggelopen. In de Verordening wordt de toegang tot middenhuur met een huur tot maximaal 1123 Euro  begrensd tot een inkomen van  57.573 Euro bruto per jaar voor een alleenverdiener. 

In zijn toelichting zegt het bbA – raadslid:  “De stap van huur naar koop is hierdoor met name voor een alleenverdiener met een inkomen net boven deze grens erg groot.  De minimale koopsom vn een appartement ligt in Amstelveen al gauw rond de 300.000 Euro.  Maar er zijn hulpmiddelen. Het verschil tussen de maximale hypotheek voor een eenverdiener en de koopsom kan bijv. worden overbrugd met de Starterslening. De Starterslening is altijd een aanvulling op de maximale hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie bij een geldverstrekker . Een huis dat onbereikbaar lijkt kan dan toch zo gekocht worden. 

Voor zo’n lening heeft de koper de eerste drie jaar geen maandlasten. Na die drie jaar gaat men pas rente en aflossing betalen, maar alleen als je voldoende verdient. Zo blijven de maandlasten passen bij het inkomen. Natuurlijk gelden er nog overige voorwaarden, maar zelfs als je  als Amstelvener enige tijd buiten Amstelveen hebt gewoond kun je voor een Starterslening in aanmerking komen”, al dus Ferry van Groeningen die geïnteresseerden ook adviseert eens te kijken op https://www.amstelveen.nl/wonen-leven .  

Word donateur