bbA wil compleet nieuw zwembad

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil dat er meteen wordt begonnen met de bouw van een nieuw zwembad, in plaats van het treffen van tijdelijke voorzieningen om het tekort aan zwemwater voorlopig op te heffen. Het gemeentebestuur stelt voor om het al verouderde zwembad De Meerkamp uit te breiden met een extra bassin om tegemoet te komen aan het tekort aan zwemwater en de lange wachtlijsten voor zwemles. Daarbij wil het College enkele nieuwe gebouwen realiseren voor de huisvesting van AmstelveenSport en denksporten. Pas in 2026 zou dan beslist kunnen worden over de renovatie, verbouw of nieuwbouw van De Meerkamp.

Ferry van Groeningen, burgerraadslid voor bbA en woordvoerder sport vindt dit een verspilling van veel geld. “Uitstel van de nieuwbouw en het treffen van tijdelijke voorzieningen gaan onnodig veel meer geld kosten dan kiezen voor een nieuw totaalplan”, zegt Van Groeningen. De nu voorgestelde aanpassingen en uitbreiding gaan 20 miljoen kosten. Nieuwbouw wordt nu geschat op 40 miljoen Euro. Van Groeningen vreest dat de kosten van nieuwbouw veel hoger worden als een beslissing wordt uitgesteld tot 2026. “In het scenario van het College wordt nu al 20 miljoen geïnvesteerd in het complex. Die beslissing heeft consequenties voor de keuze voor eventuele nieuwbouw in 2026 door duurzaamheidseisen en omdat de afschrijving van de nu voorgestelde faciliteiten tot ver na 2030 reiken. Bovendien worden de kosten door de huidige prijsexplosies van bouwmaterialen en bouwvakkers veel hoger dan in 2026.”

Hete aardappel

Ferry van Groeningen vindt dat het College de beslissing voor deze belangrijke investering als een hete aardappel voor zich uit blijft schuiven. Hij zegt: “Maar een modern, duurzaam en kwalitatief goed zwembad is een faciliteit voor alle Amstelveners. Het zal leiden tot meer bezoekers, maar ook meer mogelijkheden opleveren voor de verenigingen en een bijdrage leveren aan de belangrijke doelstelling om de inwoners nog meer in beweging te krijgen. Een belangrijke preventieve functie dus. Een ander bezwaar tegen het huidige voorstel is, dat met deze plannen het complex veranderd wordt en dat heeft straks invloed op de keuzemogelijkheden voor nieuwbouw. Bovendien biedt totale nieuwbouw de kans het in te passen in een totaalplan voor dat gebied, de zogenoemde groene long van Amstelveen”
“Mij lijkt het Collegevoorstel op voorsorteren op renovatie in plaats van nieuwbouw. Amstelveen verdient beter. Het is een groeiende stad met een maatschappelijke tendens naar meer individueel sporten. Het College voert als reden aan voor uitstel van nieuwbouw de onzekerheden rondom de Coronacrisis aan. Welnu het zwembad heeft juist zijn noodzaak in de Coronacrisis bewezen met o.a. extra zwemuren in het buitenbad, zelfs in de winter.”

Geen probleem

De oud CDA-er, nu burgerraadslid bbA -er, betoogt vervolgens: “Geld mag geen probleem zijn. We investeren op veel fronten in de stad en bouwen, terecht, voor tientallen miljoenen nieuwe scholen, zelfs al zijn de oude schoolgebouwen nog niet afgeschreven zoals bij het HWC. We stellen ook zes miljoen beschikbaar om aandelen bij Stedin te kopen. Welnu dan moet een goed multifunctioneel en duurzaam zwembad voor alle Amstelveners toch ook tot de mogelijkheden behoren?”, aldus Van Groeningen, die dit bbA – standpunt aanstaande woensdag 23 juni in de raadscommissie Burger en Samenleving gaat bepleiten.

Meer over:

Word donateur