bbA wil effectieve handhaving van regels voor afsteken vuurwerk

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil van het College weten of en in hoeverre Amstelveen inmiddels kennis heeft genomen van een vuurwerkdetectie systeem, zoals dat al in andere gemeenten zoals Amersfoort, Utrecht en Hilversum wordt toegepast. BbA heeft daar vorig jaar ook vragen over gesteld, maar daar tot nu toe nog geen antwoord op gekregen.

Fractievoorzitter Jitze Bakker wijst erop dat er steeds meer aandacht komt voor de risico’s van het afsteken van vuurwerk. Hij stelt: “Ook hier is de overlast van vuurwerk een actueel onderwerp. Met het systeem van vuurwerkdetectie kan de overlast worden teruggedrongen. Het systeem geeft met grote precisie de plaats van het afsteken van vuurwerk aan, waardoor handhavers heel snel op de plaats van de overlast kunnen zijn. Op deze manier kan handhaving zeer effectief worden ingezet”.

Burgerbelangen Amstelveen vraagt dan ook opnieuw of de gemeente bekend is met dit systeem en of er al initiatieven zijn genomen om te onderzoeken of het systeem van vuurwerkdetectie in kwetsbare wijken binnen Amstelveen kan worden toegepast. En als dat zo is wil bbA dat de resultaten van dat onderzoek beschikbaar worden gesteld. Verder vraagt Bakker of er voor 2019 al concrete plannen zijn om de risico’s rond het afsteken van vuurwerk terug te dringen.

Meer over:

Word donateur