BBA wil extra steun laaggeletterden in Cultuuragenda

Burgerbelangen Amstelveen (bbA)  gaat in de komende raadsvergadering van woensdag 20 april  tijdens de behandeling van de  Cultuuragenda aandacht vragen voor de positie van de z.g. laaggeletterden ten opzichte van kunst en cultuur.  Volgens bbA heeft Amstelveen ongeveer 8900 laaggeletterden en bbA vindt dat  die mensen behalve het ontplooien van hun talenten ook  de kans moeten krijgen om  hun veelal verborgen talenten en creativiteit  te laten zien .  Ambtenaren van de gemeente Amstelveen schatten dat van die 8900 personen  tussen de 10 en de 20 %  in aanmerking komt  voor een cultureel steuntje in de rug.  Ook VVD en D66 onderschrijven het belang hiervan en hebben al laten weten de motie te steunen.

Jacqueline Höcker, burgerraadslid  voor bbA is de drijvende kracht  achter deze motie. Zij zegt: “Laaggeletterden zijn de  mensen  die op dit gebied een opleidingsniveau hebben op het niveau  van de basisschool.   Deze mensen lezen  weinig, ontwikkelen zich te weinig en  hebben daardoor een grotere kans op werkloosheid.  Veelal proberen zij hun laaggeletterdheid  te camoufleren omdat zij zich er voor schamen. Het  gevolg is dat zij een grote kans lopen  in een sociaal isolement te komen en   last krijgen van  stress, frustratie  en andere psychische klachten . Mede daardoor ontstaat een verminderd gevoel van eigenwaarde. Dat is  jammer want deze mensen zouden ook  meer kunnen betekenen voor mede-laaggeletterden op het gebied van creatieve vorming“.
Jacqueline Höcker vindt, dat een welvarende gemeente  als Amstelveen ook de laaggeletterden een podium moet geven om creativiteit  te ontwikkelen maar ook ruimte en middelen moet bieden voor  exposities en verkoop van kunst. Opvallend is dat van deze groep 2/3  autochtoon is en 1/3  allochtoon  is.  “Instituten als Taalhuis, Wereldbuur, de Bibliotheek, de Volksuniversiteit en de Vrijwilligerscentrale Amstelland  bieden al cursussen en lessen aan deze groep. Bovendien is uit onderzoek gebleken, dat die mensen wel degelijk talent hebben  voor bijv. schilderen,  ontwerpen,  fotograferen, beeldhouwen en werken met metalen, maar dat die talenten nog meer ontwikkeld en zichtbaar mogen worden.  Vanuit een schaamte en onzekerheid  bergen zij hun kunstwerken, groot of klein, vaak op  zolder op; wie weet wat voor mooie producten aan het oog onttrokken zijn. Vaak wordt de onderontwikkelde kant van lezen en schrijven gecompenseerd door een sterk creatief, handvaardig vermogen en een goed geheugen.
Onderzoek van  het CBS  heeft uitgewezen dat laaggeletterdheid de maatschappij 556 miljoen Euro per jaar kost, 227 miljoen aan extra gezondheidszorg, 26 miljoen aan extra werkloosheid en 144 miljoen aan te derven belasting. “ Alle reden om er iets aan te doen, maar ik vind het ook een sociale plicht om hiervoor een programma op te nemen in het cultuurbeleid van Amstelveen en er een budget voor beschikbaar te stellen”, aldus Jacqueline Höcker.